Cukrzyca typu 2 od patofizjologii do terapii

M. Stumvoll, B.J.Goldstein i T.W. van Haeften – Type 2 diabetes: principles of pathogenesis and therapy Lancet 2005;365:1333
Według aktualnych szacunków na cukrzycę, głównie typu 2, choruje w świecie 170 milionów osób (w Europie 32 miliony). Dane te stały się przesłanką do przedstawienia w artykule poglądowym na łamach The Lancet aktualnego stanu wiedzy z zakresu patogenezy, genetyki i leczenia cukrzycy typu 2.

Szczególnie interesujące są informacje o molekularnych uwarunkowaniach insulinooporności i upośledzonej funkcji komórek beta. Na ich podstawie można będzie zsyntetyzować nowe leki hipoglikemizujące. Ważne z punktu widzenia terapii może być działanie fosfatazy PTB1B defosforylującej reszty tyrozynowe receptora insulinowego. Prowadzone są badania nad terapią genową hamowania wariantów genetycznych fosfatazy tyrozynowej PTB1B. Leki działające na powyższe przemiany (obecnie w 2 fazie badań klinicznych) mogą uzupełnić w znaczący sposób wachlarz dostępnych środków hipoglikemizujących. Innym kierunkiem badań jest opracowanie związków, które mogą przywrócić równowagę systemu PPAR gamma u osób z jego genetycznym upośledzeniem. Podobnie, poznanie roli kompleksu receptora SUR1/KIR6.2 w komórkach beta trzustki może umożliwić opracowanie nowych leków o działaniu zbliżonym do pochodnych sulfonylomocznika.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-04-09

0 replies on “Cukrzyca typu 2 od patofizjologii do terapii”