Problemy zdrowotne u kobiet z jadłowstrętem psychicznym

Karen Miller i wsp – Medical findings in outpatients with anorexia nervosa Arch Intern Med 2005;165:561
W marcowym numerze Archive of Internal Medicine ukazał się artykuł opisujący wyniki badań przeprowadzonych przez zespół Karen Miller i wsp. Autorzy zainteresowali się problemami medycznymi występującymi u kobiet z jadłowstrętem psychicznym.

Wiadomo, że częstość występowania jadłowstrętu psychicznego sięga 0,5-1% w grupie studentek. Śmiertelność wśród kobiet z anoreksją wynosi 5,6%, w przeliczeniu na 10 lat trwania choroby i jest 12-krotnie większa niż w grupie kobiet zdrowych.

Chociaż istnieje wiele doniesień na temat licznych powikłań medycznych jadłowstrętu psychicznego, to brak wiarogodnych badań przeprowadzonych w tej populacji. Karen Miller i wsp., poprzez ogłoszenia w prasie oraz przez osoby promujące oświatę zdrowotną, zebrali 214 kobiet w wieku 17 do 45 lat, z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego wg. DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition). Od pacjentek zebrano bardzo szczegółowy wywiad medyczny. Uwzględniano zwyczaje dotyczące używek. Szczegółowo analizowano sposób odżywiania się i metody odchudzania oraz oceniano poziom odżywienia. Przeprowadzono badania densytometryczne kości oraz analizę parametrów biochemicznych i morfologicznych krwi.

W badanej grupie stwierdzono znaczną częstość występowania różnych schorzeń i problemów zdrowotnych. U 39% stwierdzono niedokrwistość, u 20% hypokaliemię, u 34% leukocytopenię, u 7% hyponatremię, a u 12% wzrost aminotransferazy alaninowej. Osteopenia występowała u 52% pacjentek, osteoporoza u 35%, a 30% miało złamania kości w wywiadzie. Bradykardię obserwowano u 43% pacjentek, hipotensję u 16%, brak miesiączki u 15%, a hipotermię u 22%.

Prezentowane badanie wskazuje na konieczność dokładnej oceny stanu zdrowia u kobiet z jadłowstrętem psychicznym i odwrotnie, niska waga ciała, w połączeniu z wyżej wymienionymi zmianami chorobowymi, powinna nasuwać podejrzenie jadłowstrętu psychicznego.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-03-14

0 replies on “Problemy zdrowotne u kobiet z jadłowstrętem psychicznym”