Stężenie LDL w stabilnej chorobie wieńcowej – czas zmienić cele leczenia?

Bertram Pitt – Low-density lipoprotein cholesterol in patients with stable coronary heart disease – is it time to shift our goals? N Engl J Med 2005;352:1483
W komentarzu redakcyjnym, opublikowanym w New England Journal of Medicine (NEJM), Bertram Pitt omawia skuteczność i bezpieczeństwo obniżania poziomu cholesterolu frakcji lipoproteiny niskiej gęstości (LDL) u chorych ze stabilną chorobą wieńcową. Według obowiązujących zaleceń, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową poziom cholesterolu LDL powinien być mniejszy niż 100 mg/dl (2.6 mmol/l), a u pacjentów szczególnie wysokiego ryzyka nie powinien przekraczać 70 mg/dl (1.8 mmol/l).

W obliczu ostatnich doniesień na temat stosowania dużych dawek statyn, coraz więcej klinicystów skłania się ku koncepcji przyjęcia granicy 70 mg/dL również u chorych ze stabilną chorobą wieńcową. Takie postępowanie mają uzasadniać wyniki badania LaRosa i wsp. – Treating to New Targets (TNT), opublikowane w tym samym numerze NEJM.

W porównaniu do 10 mg, stosowanie 80 mg atorwastatyny na dobę istotnie zmniejszało poziom cholesterolu LDL (101 mg/dl vs 77 mg/dl). Większemu spadkowi poziomu cholesterolu towarzyszyła 22% redukcja ryzyka występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych (zgonów z powodu choroby wieńcowej, niezakończonych zgonem zawałów serca, resuscytacji po zatrzymaniu krążenia i udarów) (p<0.001). Nie odnotowano jednak różnic pomiędzy grupami w ogólnej śmiertelności, a stosowanie 80 mg atorwastatyny wiązało się z częstszym wzrostem aktywności enzymów wątrobowych (1.2% vs 0.2%, p<0.001).

Omawiając wyniki TNT Bertram Pitt podkreśla, że choć w grupie leczonej intensywnie liczbę zgonów wieńcowych udało się zmniejszyć o 26 przypadków, to liczba zgonów z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe wzrosła w tej grupie o 31 przypadków. Nie wiadomo także, na ile korzyść z intensywnego leczenia atorwastatyną jest wynikiem redukcji poziomu LDL, a na ile wynika z plejotropowego działania statyn. Być może, korzystny efekt można uzyskać bezpieczniej, łącząc niższe dawki statyn z innym sposobami redukcji poziomu LDL, np.: dietą i modyfikacją stylu życia, stosowaniem ezetymibu, pochodnych kwasu nikotynowego czy fibratów.

A zatem, przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu bardziej restrykcyjnych zaleceń dotyczących wartości LDL w stabilnej chorobie wieńcowej, należy upewnić się czy takie postępowanie jest w pełni bezpieczne.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2005-04-07

0 replies on “Stężenie LDL w stabilnej chorobie wieńcowej – czas zmienić cele leczenia?”