Szpitalny system zarządzania: informatyzacja dla bezpieczeństwa pacjentów

J.W.Wilson i wsp – Hospital rules-based system: The next generation of medical informatics for patient safety Am J Health-Syst Pharm 2005;62:499
W USA notowanych jest rocznie ponad 700 tysięcy przypadków działań niepożądanych leków, z czego blisko 28% stanowią błędy, którym można zapobiec. Z ich powodu umiera w USA 7000 osób rocznie.

Rozwiązaniem tego problemu może stać się wprowadzanie do szpitali i innych placówek medycznych komputerowych systemów zarządzających. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest zwiększenie dostępu do medycznych informacji o pacjencie, usprawnienie komunikacji pomiędzy członkami zespołów terapeutycznych, zautomatyzowanie doboru dawek leków dla poszczególnych pacjentów czy też nasilenie monitorowania działania zastosowanego leczenia.

Autorzy pracy opisują system funkcjonujący w szpitalu klinicznym Mayo Clinic, tzw. hospital rules-based system (HRBS). Składa się on z 6 podsystemów: monitorującego zastosowanie antybiotyków i chemioterapeutyków, ewidencji pacjentów z chorobami infekcyjnymi, opieki farmaceutycznej, monitorującego efektywność żywienia pozajelitowego, nadzorującego zakażenia wewnątrzszpitalne oraz nomogramu heparyny.

Pierwszym z uruchomionych (powstawał w latach 1988-92) był program monitorujący zastosowanie chemioterapeutyków i antybiotyków. Zawiera on algorytm pozwalający na dobranie optymalnej antybiotykoterapii (dobór leku i schematu dawkowania) na podstawie zgromadzonych w programie danych farmakoepidemiologicznych i farmakologicznych oraz danych o kosztach terapii. Po jego wprowadzeniu uzyskano znaczącą poprawę skuteczności leczenia, a także znaczącą redukcję kosztów. Natomiast podsystem opieki farmaceutycznej działa w klinice od 2001 roku i pozwala miedzy innymi na optymalizację farmakoterapii, identyfikacje problemów lekowych oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

Na podstawie przeprowadzonych w Mayo Clinc obserwacji można stwierdzić, że zintegrowane systemy komputerowe zmniejszają ilość błędów w zastosowaniu leków, poprawiają skuteczności opieki i bezpieczeństwo pacjenta a także, co bardzo ważne, redukują koszty leczenia.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2005-03-01

0 replies on “Szpitalny system zarządzania: informatyzacja dla bezpieczeństwa pacjentów”