Zmiana stylu życia i leczenie metforminą a profil czynników ryzyka chorób układu krążenia

The Diabetes Prevention Program Research Group – Impact of intensive lifestyle and metformin therapy on cardiovascular disease risk factors in the Diabetes Prevention Program Diabetes Care 2005;28:888
W badaniu Diabetes Prevention Program (DPP) wykazano, że modyfikacja stylu życia (redukcja masy ciała i wzrost aktywności fizycznej), a także stosowanie metforminy zapobiegają lub opóźniają rozwój cukrzycy u osób z upośledzoną tolerancją glukozy (IGT). Czy takie postępowanie poprawia również profil czynników ryzyka i wskaźniki zapadalności na choroby układu krążenia?

Odpowiedź na to pytanie przedstawiono na łamach Diabetes Care. 3234 pacjentów w wieku 51 lat zrandomizowanych do badania DPP obserwowano przez 3,2 roku. Porównano grupę kontrolną (placebo), leczoną metfrominą i grupę poddaną interwencji niefarmakologicznej. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego, początkowo podobna w trzech grupach (około 30%), po 3 latach nie wzrosła jedynie w grupie poddanej modyfikacji stylu życia (w pozostałych wzrosła do około 40%). W tej samej grupie odnotowano również największy spadek średniej wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego: – 3,27 mm Hg i -3,82 mm Hg.

Stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL nie uległy istotnym zmianom, w grupie poddanej modyfikacji stylu życia zmniejszył się jednak udział aterogennych, małych, gęstych LDL. W tej samej grupie odnotowano również największy spadek średniego stężenia trójglicerydów – 25 mg% vs -11,9 mg% (placebo) i vs – 7,4 mg% (metformina). Korzystne zmiany dotyczyły także stężeń cholesterolu HDL: największy przyrost odnotowano w grupie poddanej modyfikacji stylu życia + 1 mg% vs – 0,1 mg% (placebo) i vs +0,3 mg% (metfromina).

Mimo odnotowanych różnic, częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych nie różniła się istotnie, prawdopodobnie z powodu zbyt krótkiego okresu obserwacji. Uzyskane dane wskazują, że redukcja masy ciała i wzrost aktywności fizycznej najskuteczniej poprawiają profil czynników ryzyka chorób układu krążenia u osób z IGT.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-04-18

0 replies on “Zmiana stylu życia i leczenie metforminą a profil czynników ryzyka chorób układu krążenia”