Uboczne działania leków – identyfikacja, postępowanie i zapobieganie w Australii

Elisabeth E. Roughead – Managing adverse drug reactions: time to get serious. Identifying these reactions is a good start, now we must focus on managing and preventing them MJA 2005;182:264
W artykule redakcyjnym zamieszczonym w Medical Journal of Australia omówiono problemy związane z identyfikacją, leczeniem i zapobieganiem działaniom ubocznym leków.

Zdaniem autorki pracy, działania niepożądane leków (Adverse Drug Reactions – ADR) są ceną, którą musimy zapłacić za korzyści płynące z farmakoterapii, jednak czasami cena ta bywa wygórowana. Australijski system wykrywania ADR działa dobrze – obliczona per capita liczba ADR, zgłoszonych w australijskim systemie dobrowolnej rejestracji objawów ubocznych, jest jedną z największych na świecie.

Australian Adverse Drug Reactions Advisory Committee odgrywa istotną rolę na arenie międzynarodowej w identyfikacji wcześniej nie rozpoznanych ADR (np. zapalenie wątroby związane z podawaniem flukloksacyliny oraz amoxycyliny-kwasu klawulonowego). Należy jednak pamiętać, że równie istotne jak rozpoznawanie, jest odpowiednie leczenie oraz zapobieganie ADR.

Od roku 1991 do 2002 liczba zarejestrowanych ADR podwoiła się. Nie jest to jednak, zdaniem autorki, zjawisko nieuniknione. W badaniu Quality in Australian Health Care Study oceniono, że 43% incydentom związanym z działaniami ubocznymi leków można było zapobiec. W innej pracy, poświęconej pacjentom onkologicznym, potencjalnie do uniknięcia było 48% ADR.

Są jednak również dane optymistyczne. System monitorujący National Strategy for Quality Use of Medicines wykazuje poprawę 85% z przeszło 100 ocenianych parametrów jakości leczenia. W akcji weryfikacji leków przyjmowanych przez chorych w domu, w której wzięli udział lekarze ogólni, farmaceuci i sami pacjenci, w 56% przypadków uzyskano złagodzenie lub ustąpienie ADR. W różnych działaniach mających na celu usprawnienie przepisywania leków uczestniczy dobrowolnie ponad 50% lekarzy ogólnych. Odnotowano poprawę dotyczącą stosowania antybiotyków, leków przeciwcukrzycowych, przeciwbólowych oraz przeciwnadciśnieniowych.

Dalszej poprawy wymaga jednak system wykrywania ADR, konieczne są również powszechne zmiany w świadomości i sposobie postępowania zarówno lekarzy jak i chorych.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2005-03-21

0 replies on “Uboczne działania leków – identyfikacja, postępowanie i zapobieganie w Australii”