Czy będziemy żyli krócej w 21 wieku?

S. Jay Olshansky i wsp – A potential decline in life expectancy in the United States in the 21st century N Engl J Med 2005;352:1138
Ostatnie stulecia charakteryzowały się stopniowym wydłużaniem życia w wielu populacjach. Prognozy na ten wiek, chociaż różniły się w zakresie liczby przewidywanych lat życia, były optymistyczne. Autorzy tych prognoz często jednak bazowali na danych czerpanych z przeszłości co, jak piszą S. Jay Olshansky i wsp. w specjalnym raporcie opublikowanym w New England Journal of Medicine, nie odzwierciedla aktualnych trendów w zakresie zdrowia i śmiertelności.

W ostatnich 30 latach stopniowe wydłużanie czasu życia zostało w Stanach Zjednoczonych wyraźnie zahamowane. Powodem tego jest przyjmująca skalę epidemii otyłość, dotykająca wszystkich ras, wszystkich rejonów geograficznych oraz wszystkich sfer socjoekonomicznych. Dwie trzecie dorosłych Amerykanów ma dziś nadwagę lub otyłość, a towarzyszące im choroby: cukrzyca typu 2, choroba niedokrwienna serca, nowotwory sprawiają, że czas przewidywanej długości życia osób z dużą otyłością jest krótszy o 5 – 20 lat.

Zdaniem autorów, już w pierwszej połowie 21 wieku przyrost przewidywanej średniej długości życia może się zatrzymać, a nawet ulec odwróceniu.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2005-03-17