Koncepcja “Polypill” – głos krytyczny

Cynthia Mulrow – The middle-aged and older American: wrong prototype for a preventive polypill? Ann Intern Med 2005;142:467
Środki prewencyjne nastawione na zwalczanie pojedynczych czynników ryzyka chorób układu krążenia, jakie podjęto w Stanach Zjednoczonych w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia, przyniosły ograniczoną korzyść. W roku 2003 Wald i Law zaproponowali nową strategię postępowania, mogącą w teorii radykalnie (o 80%) ograniczyć występowanie tych chorób. Według tej koncepcji wszystkim dorosłym > 55 roku życia należałoby podawać złożoną tabletkę, tzw. “polypill” – koktajl zawierający niewielkie dawki 6 środków o działaniu modyfikującym poziom cholesterolu, wysokość ciśnienia tętniczego, funkcję płytek i poziom homocysteiny w surowicy krwi.

Cynthia Mulrow w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Annals of Internal Medicine odnosi się krytycznie do tej propozycji. Autorka, cytując wyniki badań Vasana i wsp. twierdzi, że u większości dorosłych Amerykanów (60% mężczyzn i 50% kobiet w przedziale wieku 35-74 lata, badanych w programie NHANES III), można zidentyfikować 1 lub 2 czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i określić je jako ewidentnie nieprawidłowe („elevated”). Jej zdaniem intensywnie zwalczane powinny być zatem tylko czynniki zidentyfikowane i ewidentnie nieprawidłowe. Ponadto w koncepcji “Polypill” pominięto narażoną na incydenty wieńcowe populację osób przed 55 rokiem życia.

Wyrażając sceptycyzm wobec “Polypill” w prewencji pierwotnej u wszystkich, bez względu na czynniki ryzyka, autorka popiera natomiast prace nad złożonymi preparatami, skierowanymi przeciwko więcej niż jednemu czynnikowi ryzyka. Badania powinny określić grupy pacjentów odnoszące największe korzyści z określonych kombinacji leków i przeanalizować kwestie farmakoekonomiczne.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2005-03-15

0 replies on “Koncepcja “Polypill” – głos krytyczny”