Alternatywne metody leczenia powinny być oceniane zgodnie z kryteriami medycyny opartej na faktach

Kate Traynor – Report urges scientific standards for alternative medicine Am J Health-Syst Pharm 2005;62:562
W American Journal of Health-System Pharmacy zwraca uwagę artykuł przeglądowy, będący echem opublikowanego przez amerykański Instytut Medycyny, styczniowego raportu poświęconego alternatywnym metodom leczenia. W dokumencie podkreślono konieczność opracowania jednolitych kryteriów oceny bezpieczeństwa i skuteczności tych metod, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach.

Pod pojęciem medycyny alternatywnej kryje się przede wszystkim stosowanie leków ziołowych, dodatków do żywności, chiropraktyki, akupunktury i homeopatii. Na tak zdefiniowane metody leczenia Amerykanie wydają rocznie 27 miliardów dolarów. Zwiększa się popularność medycyny holistycznej.

Zdaniem ekspertów przeciwstawianie się tej tendencji jest bezzasadne. Należy natomiast gromadzić jak najwięcej dowodów, które pozwolą na oddzielenie rzeczywiście skutecznych od bezużytecznych alternatywnych metod leczenia. Proces weryfikacji został rozpoczęty. Dotychczas w piśmiennictwie medycznym opublikowano ponad 7000 badań z grupą kontrolną, w których oceniano medycynę alternatywną.

Jednym z nierozwiązanych problemów pozostaje niedostateczna standaryzacja produktów i procedur związanych z alternatywnymi metodami leczenia oraz brak odpowiednich instytucji kontrolnych. Opracowanie jednolitych zasad dobrej praktyki wytwarzania dodatków do żywności jest jednym z priorytetów Food and Drug Administration. Obecnie kontrola jakości produktów “alternatywnych” jest nieobowiązkowa, a poddanie się jej zależy jedynie od dobrej woli producenta.

Autorzy raportu zwracają uwagę na potrzebę zmian w alokacji środków na badania. Liczba alternatywnych metod leczenia i ich zwolenników lawinowo rośnie. Rzetelna ocena wartości nowych terapii wymaga znacznego zwiększenia nakładów finansowych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2005-03-15