Zarządzanie farmakoterapią w szpitalach brytyjskich

Cooke J, Mason AR, Drummond MF, Towse AK – Medication management in English National Health Service hospitals Am J Health Syst Pharm 2005;62:189
Jednym z istotnych problemów gospodarczych, dotykającym zarówno kraje słabo rozwinięte, jak i państwa Europy Zachodniej, są rosnące wydatki na służbę zdrowia. Badacze brytyjscy postanowili przeanalizować zarządzanie farmakoterapią, z uwzględnieniem roli farmaceuty klinicznego, w szpitalach narodowego systemu opieki zdrowotnej (National Health Service, NHS).

Naukowcy rozesłali ankiety do kierowników aptek w 275 szpitalach. Liczba zatrudnianych w szpitalu farmaceutów klinicznych wynosi średnio około dziesięciu, jednak jedna czwarta szpitali NHS zatrudnia co najmniej dwudziestu farmaceutów.

Niemal wszystkie apteki szpitalne posiadają łącze internetowe, część wyposażona jest w zintegrowany system komputerowy, pozwalający na ordynowanie leków drogą elektroniczną.

Około 95% szpitali posiada komitet farmakoterapeutyczny, w którego skład wchodzą zazwyczaj szefowie aptek szpitalnych (95%), farmaceuci kliniczni (92%), pielęgniarki (79%), lekarze (68%), rzadziej menedżerowie, dyrektorzy szpitala, przedstawiciele pacjentów. Komitet spotyka się zwykle raz na dwa miesiące.

Blisko 80% szpitali ma swój własny receptariusz aktualizowany i korygowany przez komitet farmakoterapeutyczny. Większość szpitali posiada opracowany i sformalizowany schemat wprowadzania do użytku w szpitalu nowych leków.

W NHS zapewnienie wysokiej jakości usług farmaceutycznych oraz racjonalizacja gospodarki lekiem opiera się na systemie audytów i dostosowywania się placówek do oficjalnych zaleceń National Instytute of Clinical Excellence (NICE). Jak wynika z badań szpitale szybciej dostosowują się do wyników audytów niż do zaleceń NICE.

Według autorów raportu obserwowana poprawa stanu gopodarki lekiem i standartów farmakoterapii w brytyjskich szpitalach wiąże się z zaangażowaniem lekarzy i innych profesjonalistów medycznych, w tym głównie farmaceutów i pielęgniarek, w prace komitetów farmakoterapeutycznych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2005-01-15

TAGI:
0 replies on “Zarządzanie farmakoterapią w szpitalach brytyjskich”