Zintegrowana informacja farmaceutyczna dla pacjenta

Stubbings T, Miller C, Humphries TL, Nelson KM, Helling DK – Telepharmacy in a health maintenance organization Am J Health Syst Pharm 2005;62:406
Rosnące zapotrzebowanie na informację o leku ze strony pacjentów oraz dowody naukowe przemawiające za jak najszerszą edukacją pacjentów sprawiają, że coraz częściej organizacje rządowe i pozarządowe rozwijają systemy informacji o lekach.

Organizacja informacji opiera się głównie na nowoczesnych systemach teleinformatycznych. Stworzone w 1996 roku w USA centrum informacji farmaceutycznej (clinical pharmacy call center, CPCC) jest częścią większego systemu opieki zdrowotnej (Kaiser Permanente Colorado Region, KPCR), obsługującego blisko 405 tysięcy pacjentów w regionach Kolorado, Denver i Boulder.

Jednym z czynników, które wpłynęły na utworzenie centrum były liczne pytania kierowane drogą telefoniczną przez pacjentów do lekarzy i pielęgniarek dyżurujacych w centrach zdrowia. Jak wykazały wewnętrzne analizy, blisko jedna trzecia pytań dotyczyła szczegółów terapii farmakologicznej.

W efekcie powstało CPCC, w którego pracy bierze udział 24 osobowy zespół farmaceutów. W jego skład wchodzi szef apteki szpitalnej, szef zespołu ds. farmacji klinicznej, siedemnastu dyplomowanych farmaceutów klinicznych oraz siedmiu techników farmacji. CPCC jest czynne przez cały tydzień w normalnych godzinach pracy, z wyjątkiem niedziel. Pracownicy centrum odbierają dziennie ok. 1200 telefonów.

CPCC ściśle współpracuje z lekarzami i pielegniarkami skupionymi w osiemnastu jednostkach opieki zdrowotnej. Platformą współpracy jest elektroniczna baza danych, pozwalająca na dostęp farmaceutów, lekarzy i pielęgniarek do danych o farmakoterapii pacjentów.

Zadania farmaceutów skupiają się wokół informacji o farmakoterapii pacjentów KPCR. W przypadku nowych pacjentów KCPR farmaceuta przeprowadza szczegółowy wywiad, trwający zwykle ok. 20 min., dotyczący poprzedniej długotrwałej farmakoterapii w innych ośrodkach zdrowia. Zespół dostarcza także pacjentom informacje na temat standartów farmakoterapii zapewnianej przez KPCR, bada oraz uzupełnia i archiwizuje historię farmakoterapii w przypadku pacjentów leczonych w szpitalach poza systemem KPCR.

Ważnym elementem pracy farmaceutów jest uzupełnianie i wyjaśnianie pacjentom informacji pojawiających się w mediach i dotyczących farmakoterapii. Informacje udzielane przez farmaceutę na temat zaleconej przez lekarza farmakoterapii są ważne dla pacjenta i odciążają lekarza. Specyficznym zakresem działań CPCC jest wspomaganie leczenia sezonowego alergicznego nieżytu śluzówki nosa. Zarówno lekarze, jak i pacjenci bardzo dobrze oceniają działalność CPCC. W wyniku działań farmaceutów poprawiły się wskaźniki bezpieczeństwa i koszty farmakoterapii.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2005-02-15

TAGI:
0 replies on “Zintegrowana informacja farmaceutyczna dla pacjenta”