Obciążające wywiady rodzinne-jak usprawnić zbieranie?

Erica Weir – Using family history tool to prevent chronic diseases CMAJ 2005;172:631
W Canadian Medical Association Journal, w rubryce poświęconej zdrowiu publicznemu, ukazał się artykuł przeglądowy poświęcony wpływowi wywiadów rodzinnych na ryzyko chorób przewlekłych.

Istnieją obszerne dowody, że obciążające wywiady rodzinne są czynnikiem ryzyka takich chorób jak choroba wieńcowa, cukrzyca, astma, osteoporoza i szereg nowotworów. Z odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wysyłanym mieszkańcom USA w 2004 roku wynika, że aż 96% z nich uznaje występowanie chorób w rodzinie za czynnik istotny dla ich własnego zdrowia. Pomimo to tylko 30% respondentów aktywnie poszukuje danych na ten temat.

Lekarze pierwszego kontaktu poświęcają wywiadom rodzinnym średnio 2.5 minuty i to w większości jedynie w trakcie pierwszej wizyty pacjenta.

Chcąc udoskonalić cenne narzędzie diagnostyczne, jakim są wywiady rodzinne, organizacja US Centers for Disease Control and Prevention zorganizowała konferencję z udziałem ekspertów z wielu dziedzin medycyny, którzy definiowali najważniejsze kierunki badań związanych z tym zagadnieniem, standardy zbierania wywiadu i wskazówki dotyczące odpowiedniej kampanii medialnej. Efektem spotkania było między innymi pojawienie się strony internetowej, która pozwala odwiedzającym ją osobom na zdefiniowanie rodzinnego obciążenia szeregiem chorób, głównie układu krążenia i nowotworowych.

Autorzy pomysłu liczą na to, że zaangażowanie pacjenta w zbieranie wywiadów rodzinnych będzie ułatwieniem dla lekarzy, którzy w niedoborze czasu upatrują głównej przyczyny pomijania wywiaduw trakcie badania podmiotowego.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2005-03-01

0 replies on “Obciążające wywiady rodzinne-jak usprawnić zbieranie?”