Płeć i czas trwania cukrzycy a ryzyko zgonu sercowego

Sundar Natarajan i wsp. – Sex differences in the effect of diabetes duration on coronary heart disease mortality Arch Intern Med 2005;26:259
Uważa się, że cukrzyca jest czynnikiem ryzyka zgonu z powodów wieńcowych o znaczeniu podobnym do uprzednio rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca. Nie wiadomo czy ryzyko zgonu wieńcowego związanego z krótszym (< 10 lat) (kDM) i dłuższym wywiadem cukrzycy (≥ 10 lat) (dDM), różni się w zależności od płci.

W marcowym numerze Archives of Internal Medicine ukazał się interesujący artykuł oryginalny, w którym przedstawiono wyniki analizy ponad 10 tysięcy osób, obserwowanych przez średnio 17 lat. Stwierdzono, że u mężczyzn rozpoznanie zawału serca (MI), dDM i kDM związane były ze zbliżonym ryzykiem zgonu sercowego – odpowiednie wskaźniki śmiertelności na 1000 osobolat wynosiły: 15.2; 13.2 i 11.4. U kobiet rozpoznanie dDM zwiększało istotnie ryzyko zgonu (10.7) w porównaniu do kDM (5.2) i MI (7.3).

Badanie wskazuje na istotny efekt długotrwałej cukrzycy u kobiet, u których choroba ta jest czynnikiem ryzyka zgonu sercowego o większym znaczeniu niż przebycie w przeszłości MI. W opinii autorów wyniki badania powinny być uwzględnione w aktualizacjach wytycznych w postaci zalecenia intensyfikacji działań prewencyjnych w tej grupie kobiet.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-02-28

0 replies on “Płeć i czas trwania cukrzycy a ryzyko zgonu sercowego”