Czy CT może zrewolucjonizować pracę kardiologa?

Mario J. Garcia – Could cardiac CT revolutionize the practice of cardiology? Clev Clin J Med. 2005;72:88
Mario J. Garcia w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Cleveland Clinic Journal of Medicine pisze, że jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego w dziedzinie obrazowania serca. Postęp ten dotyczy zwłaszcza tomografii komputerowej (CT), która do tej pory nie odgrywała znaczącej roli w kardiologii.

Istotne udoskonalenie rozdzielczości przestrzennej i czasowej w systemach CT pozwala obecnie na przeprowadzenie bardziej kompleksowej diagnostyki kardiologicznej, włącznie z obrazowaniem tętnic wieńcowych. Jest to możliwe zarówno w przypadku obrazowania z wykorzystaniem wiązki elektronów jak i wielorzędowej tomografii spiralnej.

CT może stać się testem diagnostycznym pozwalającym na szybką i nieinwazyjną ocenę naczyń wieńcowych. By tak się stało, konieczna jest jednak, jak pisze autor, pełna ocena możliwości klinicznych metody. Dotyczy to zwłaszcza określenia stopnia trudności na jakie napotyka się u pacjentów otyłych, z arytmią, u których występują liczne zwapnienia w naczyniach wieńcowych oraz takich, u których zmiany organiczne dotyczą tętnic małego kalibru lub są zlokalizowane dystalnie.

Podobnie jak w wypadku inwazyjnej angiografii, CT nie zastąpi testów obciążeniowych i nie odpowie na pytanie, czy poddać pacjenta rewaskularyzacji. Jest zatem przedwcześnie, jak pisze autor komentarza, by uznać CT za technikę rewolucjonizującą postępowanie w kardiologii. Metoda, w zgodnej opinii ekspertów, wykazuje ogromny potencjał i być może, wraz z dalszym postępem technologicznym, na takie miano zasłuży.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2005-02-02

0 replies on “Czy CT może zrewolucjonizować pracę kardiologa?”