Gen dla transportera serotoniny odpowiedzialny za zaburzenia afektywne i reaktywność ciała migdałowatego

Ahmad Hariri i wsp – A susceptibility gene for affective disorders and the response of the human amygdala Arch Gen Psychiatry 2005;62;146
W Archive of General Psychiatry Ahmad Hariri zaprezentował wyniki eksperymentu, którego celem była ocena związku pomiędzy polimorfizmem genu dla transportera serotoniny a reaktywnością ciała migdałowatego.

Układ serotoninergiczny pełni istotną rolę w regulacji nastroju i temperamentu. Leki wpływające na neurotransmisję serotoninergiczną mają zastosowanie w leczeniu nie tylko zaburzeń depresyjnych ale także lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i napadów paniki. Transporter serotoniny odgrywa kluczowa rolę w mechanizmie usuwania serotoniny z przestrzeni międzysynaptycznej.

Polimorfizm genu transportera serotoniny wiąże się z istnieniem dwóch alleli: długiego (L) i krótkiego (S). Allel S odpowiada za 50% zmniejszenie biodostępności transportera serotoniny, co powoduje względny wzrost stężenia serotoniny w przestrzeni międzysynaptycznej.

Autorzy przebadali 92 ochotników. W oparciu o badania genetyczne wyodrębniono 27 homozygoty L (LL) i 65 nosicieli allela S (LS lub SS). Osoby te oceniono w oparciu o specjalny kwestionariusz pod kątem „harm avoidance” (HA), cechy temperamentu silnie związanej z mechanizmem generowania lęku. Zebrano także dokładny wywiad psychiatryczny, w celu wykluczenia osób z zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie. Reaktywność ciała migdałowatego przeprowadzono za pomocą fMRI. W czasie skanowania w fMRI ochotnicy mieli pokazywane na monitorze zdjęcia twarzy wyrażających lęk lub złość.

Genotyp (LL, LS i SS) nie wpływał na HA. U nosicieli allela S wykazano natomiast zwiększoną aktywność prawego ciała migdałowatego. Zaobserwowany efekt był niezależny od płci, wieku i ilorazu inteligencji. Wyniki te potwierdzają istotny wpływ polimorfizmu genu dla transportera serotoniny na aktywność neuronalną w ciele migdałowatym, w czasie przetwarzania informacji związanych z zagrożeniem.

A zatem, zdaniem autorów, polimorfizm genu dla transportera serotoniny może być wyrazem podatności organizmu na zaburzenia afektywne.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2005-02-02

 

0 replies on “Gen dla transportera serotoniny odpowiedzialny za zaburzenia afektywne i reaktywność ciała migdałowatego”