Długotrwałe efekty zdrowotne i ekonomiczne programów prewencji cukrzycy typu 2

W.H. Herman – The cost-effectiveness of lifestyle modification or metformin in preventing type 2 diabetes in adults with impaired glucose tolerance Ann Intern Med. 2005;142:323
W programie Diabetes Prevention Project (DPP) wykazano korzyści wynikające z modyfikacji stylu życia i leczenia metfrominą w prewencji cukrzycy typu 2, u osób z upośledzoną tolerancją glukozy (UTG).

Opierając się na wynikach badania DPP i korzystając z odpowiednio skonstruowanych modeli, oceniono długotrwałe (do końca życia) kliniczne i ekonomiczne efekty zapobiegania cukrzycy u osób z UTG (stosowanej do momentu rozwoju cukrzycy), a następnie interwencji terapeutycznej, polegającej na intensywnej kontroli glikemii.

W porównaniu z placebo, modyfikacja stylu życia opóźniała rozpoznanie cukrzycy o 11 lat, natomiast terapia metforminą o 3 lata. W porównaniu z placebo, modyfikacja stylu życia wydłużała spodziewaną długość życia o 0,5 roku, zmniejszając przy tym względną częstość wystąpienia ślepoty o 39%, schyłkowej niewydolności nerek o 38%, liczbę amputacji o 35%, udarów mózgu o 9% i przypadków choroby wieńcowej o 8%. Leczenie metforminą w okresie przedcukrzycowym wydłużało spodziewaną długość życia o 0,2 roku, zmniejszało względną częstość występowania całkowitej ślepoty o 16%, schyłkowej niewydolności nerek o 17%, liczbę amputacji o 16%, udarów o 3%, przypadków choroby wieńcowej o 2%.

W analizie kosztów wykazano, że w porównaniu z placebo, interwencja w postaci modyfikacji stylu życia wiązała się ze wzrostem wydatków o 635$. Dla metforminy odpowiednia kwota wynosiła 3922$. W przeliczeniu na uzyskany dodatkowo rok życia, skorygowany o jego jakość (QALY), wydatek w grupie modyfikacji stylu życia zamykał się kwotą 1100$, a w grupie metforminy kwotą 31 300 $. W dalszych analizach wykazano m.in., że prewencja z zastosowaniem metforminy była nieopłacalna u osób powyżej 65 roku życia.

A zatem, jak piszą autorzy, z punktu widzenia polityki zdrowotnej, modyfikacja stylu życia jest metodą z wyboru w prewencji cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2005-03-01

0 replies on “Długotrwałe efekty zdrowotne i ekonomiczne programów prewencji cukrzycy typu 2”