W jaki sposób ocenić ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2

Alka M. Kanaya i wsp – Predicting the development of diabetes in older adults Diabetes Care 2005;28:404
Określenie grupy chorych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 pozwoli odpowiednio wcześnie wprowadzić działania prewencyjne: poprzez modyfikację diety i zwiększenie aktywności fizycznej. Zagadnienie to przedstawiają na łamach Diabetes Care Alka M. Kanaya i wsp.

Uznanym czynnikiem ryzyka wystąpienia cukrzycy jest upośledzona tolerancja glukozy. Opierając się na wynikach badania Rancho Bernardo Study, badacze stworzyli punktowy system oceny ryzyka rozpoznania hiperglikemii w 2 godzinie testu obciążenia glukozą (wartość przekraczająca lub równa 140 mg%), u osób ze stężeniem glukozy na czczo poniżej 126 mg%.

W analizie wieloczynnikowej danych od 1549 osób z Rancho Bernardo Study stwierdzono, że ryzyko wystąpienia hiperglikemii po obciążeniu zwiększają płeć żeńska (1 punkt), hipertrójglicerydemia ≥150 mg% (1 punkt), wiek powyżej 70 roku życia (2 punkty). Wzrastające ryzyko obserwowano również dla 3 zakresów glikemii na czczo: 95-104 mg% (1 punkt), 105-115 mg% (2 punkty) i 116-125 mg% (3 punkty).

Skonstruowany system punktowej oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy zweryfikowano w prospektywnej obserwacji 2503 osób bez cukrzycy, w wieku 70-79 lat, przeprowadzonej w ramach The Health ABC Study. W ciągu 5 lat badania zapadalność na cukrzycę wyniosła 14,1 przypadków/1000 osobo-lat. Stwierdzono, że punktowy system oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy miał taką samą wartość predykcyjną dla rozwoju cukrzycy jak rozpoznane upośledzenie tolerancji glukozy.

Zdaniem autorów pracy, osoby z sumaryczną liczbą punktów większą lub równą 4, które cechuje szczególnie zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, powinny zostać poddane dalszej diagnostyce i otrzymać szczegółowe zalecenia dotyczące prewencji cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-02-02

0 replies on “W jaki sposób ocenić ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2”