Depresja czy mania-co jest bardziej dotkliwe dla chorych z chorobą dwubiegunową?

Ken Hausman – Bipolar patients say depression more disabling than mania Psychiatric News 2005;40:45
W Psychiatric News Ken Hausman komentuje opublikowane w Journal of Clinical Psychiatry wyniki pracy zespołu Josepha Calabrese. Po zidentyfikowaniu metodą przesiewową z reprezentatywnej populacji Amerykanów powyżej 18 roku życia osób z chorobą dwubiegunową, rozesłano do nich kwestionariusz zawierający pytania dotyczące: częstości i nasilenia objawów zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, sposobu szukania pomocy medycznej oraz wpływu objawów psychopatologicznych na codzienne funkcjonowanie. Kwestionariusz wysłano do 4810 osób, na zawarte w nim pytania odpowiedziało 3191.

Okazało się, że depresja jest bardziej upośledzającą fazą choroby niż epizod maniakalny. Zdaniem 49% respondentów depresja w sposób umiarkowany lub znaczny upośledzała pracę zawodową (vs 39% odnośnie manii); 60% postrzegało depresję jako znacznie upośledzającą funkcjonowanie społeczne (vs 46%), a 64% twierdziło, że depresja znacznie upośledza życie rodzinne (vs 49% odnośnie manii). Depresja była częstszym powodem szukania pomocy medycznej przez pacjenta z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

Zdaniem autorów, epizod depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego jest niedocenianym problemem terapeutycznym. Większość leków stosowanych w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym dość dobrze kontroluje manię, natomiast niewiele stabilizuje nastrój i jednocześnie leczy depresję. W najbliższych latach dużo większy nacisk powinien zostać położony na badania nad metodami leczenia depresji w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym.

Opracowane na podstawie: Psychiatric News / 2005-02-04

0 replies on “Depresja czy mania-co jest bardziej dotkliwe dla chorych z chorobą dwubiegunową?”