Kwas foliowy zmniejsza ryzyko nadciśnienia u kobiet

John P. Forman i wsp – Folate intake and the risk of incident hypertension among US women JAMA 2005;293:320
Wykazano, że kwas foliowy powoduje zwiększenie wytwarzania tlenku azotu przez śródbłonek naczyniowy oraz obniżenie w surowicy krwi stężenia homocysteiny, co może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego. Jak dotychczas nie potwierdzono jednak związku wysokiej zawartości kwasu foliowego w pożywieniu z obniżeniem ryzyka nadciśnienia tętniczego.

W Journal of the American Medical Asociation ukazała się praca Formana i wsp., zawierająca wyniki dwóch prospektywnych, kohortowych badań (Nurses` Health Study oraz Nurses` Health Study II) nad wpływem kwasu foliowego na wystąpienie nadciśnienia u kobiet. Uczestniczki obu badań (pielęgniarki pracujące w USA) co cztery lata przesyłały wypełnione kwestionariusze, dotyczące nawyków żywieniowych i farmakologicznej suplementacji kwasu foliowego oraz udzielały odpowiedzi na pytanie, czy rozpoznano u nich nadciśnienie tętnicze. W momencie rozpoczęcia badania średni wiek uczestniczek NHS (ponad 62000) wynosił 55.4 lat, natomiast uczestniczek badania NHS II (ponad 93000) – 36 lat.

Autorzy wyłonili grupę kobiet, przyjmujących poniżej 200 μg kwasu foliowego dziennie oraz grupę kobiet, których codzienna dieta (w tym przyjmowane suplementy) zawierała powyżej 1000 μg kwasu foliowego. Stosowanie diety bogatej w kwas foliowy (ponad 1000 μg/d) wiązało się z istotnym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia nadciśnienia wśród młodych kobiet. Względne ryzyko, w porównaniu do kobiet przyjmujących niskie ilości kwasu foliowego, wynosiło 0.54 (przedział ufności 0.45-0.66, p<0.01 dla trendu). Podobną, choć mniej wyraźnie zaznaczoną zależność statystyczną, pomiędzy spożyciem kwasu foliowego a ryzykiem nadciśnienia, stwierdzono u starszych kobiet (względne ryzyko 0.82, przedział ufności 0.69-0.97, p=0.05 dla trendu).

Zdaniem autorów, wyniki badania mogą mieć bardzo duże znaczenie dla zdrowia publicznego, biorąc pod uwagę łatwość i bezpieczeństwo suplementacji kwasu foliowego a równocześnie skalę populacyjnego problemu, jaki stanowi nadciśnienie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-01-19

0 replies on “Kwas foliowy zmniejsza ryzyko nadciśnienia u kobiet”