Praca fizyczna i aktywny wypoczynek a nadciśnienie

Robert H. Fagard – Physical activity, physical fitness and the incidence of hypertension J Hypertens 2005;23;265
Jak dotychczas nie poznano w pełni wpływu wysiłku fizycznego na nadciśnienie tętnicze.

R. H. Fagard, w artykule poglądowym opublikowanym na łamach Journal of Hypertension, przedstawił w skrócie wyniki ostatnich badań nad zależnością pomiędzy różnymi rodzajami aktywności fizycznej a prawdopodobieństwem wystąpienia nadciśnienia.

Autor cytuje m.in. rezultaty dwóch metaanaliz, które wykazały, że u osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, średnie wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi obniżyły się pod wpływem regularnego treningu fizycznego o odpowiednio 7.4 mmHg i 5.8 mmHg. Z kolei w fińskiej części międzynarodowego badania MONICA stwierdzono, że współczynnik ryzyka wystąpienia nadciśnienia u bardzo aktywnych fizycznie osób w porównaniu do osób prowadzących wybitnie nieaktywny tryb życia, jest znacząco niższy i wynosi 0.59 dla mężczyzn oraz 0.72 dla kobiet.

Interesujące, że jedynie aktywna rekreacja znacząco wpływała na obniżenie ryzyka nadciśnienia tętniczego u obu płci. Męcząca droga z domu do pracy i z powrotem nie miała istotnego znaczenia w prewencji nadciśnienia, natomiast korzystny wpływ dużego wysiłku w pracy osiągał znamienność statystyczną dopiero po łącznym uwzględnieniu w analizie grup kobiet i mężczyzn.

Poprzednio przeprowadzone prace przynosiły często sprzeczne wyniki. Folsom i wsp. nie potwierdzili znamiennej zależności pomiędzy wysiłkiem a obniżeniem ryzyka nadciśnienia u kobiet w średnim wieku. W przeciwieństwie do nich, autorzy badania Canada Fitness Survey wykazali korzystny wpływ wysiłku na redukcję ciśnienia u kobiet ale nie u mężczyzn.

R. Hagard, podsumowując temat, zwraca uwagę na trudności w porównaniu wielkości wysiłku fizycznego u badanych osób, co może odbijać się na wynikach prowadzonych badań i stwarza istotne problemy przy porównywaniu ich rezultatów.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2005-02-14

0 replies on “Praca fizyczna i aktywny wypoczynek a nadciśnienie”