Przewlekłe choroby nerek – zagrożenie epidemią

A. Meguid El Nahas i Aminu K. Bello – Chronic kidney disease: the global challenge Lancet 2005;365:331
W The Lancet ukazał się obszerny artykuł przeglądowy autorstwa El Nahasa i Bello, poświęcony przewlekłym chorobom nerek.

Z badań skriningowych przeprowadzonych w Australii, Japonii i Europie wynika, że przewlekłą chorobę nerek ma od 6% do 11% ogólnej populacji. Z kolei w Wielkiej Brytanii co roku o 5-8% wzrasta odsetek osób ze schyłkową niewydolnością nerek, będących kandydatami do leczenia nerkozastępczego.

Biorąc pod uwagę postępujące starzenie się populacji krajów rozwiniętych i światową epidemię cukrzycy można oczekiwać, że niekorzystny trend będzie się pogłębiać.

Leczenie osób z przewlekłymi chorobami nerek już obecnie jest istotnym problemem ekonomicznym. W Europie wskazania do dializoterapii ma mniej niż 0.1% populacji, podczas gdy wydatki na leczenie nerkozastępcze przekraczają 2% wszystkich wydatków na ochronę zdrowia.

Wśród czynników predysponujących do przewlekłych chorób nerek wymienia się między innymi: predyspozycję genetyczną, czynniki rasowe, płeć męską i starszy wiek. Z kolei czynnikami inicjującymi te choroby i przyspieszającymi ich progresję są: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, otyłość i palenie papierosów. Niekorzystny wpływ na przebieg przewlekłych chorób nerek może mieć również nadużywanie alkoholu i wybranych leków przeciwbólowych.

Są dowody na to, że modyfikacja stylu życia (obniżenie masy ciała, aktywność fizyczna i zmiana nawyków dietetycznych) może być skuteczna w profilaktyce pierwotnej. W spowalnianiu progresji do schyłkowej niewydolności nerek istotną rolę odgrywa leczenie cukrzycy, a także nadciśnienia i proteinurii, głównie przy użyciu leków blokujących układ renina-angiotensyna-aldosteron. Trwają badania nad nowymi metodami profilaktyki i terapii, z wykorzystaniem substancji działających na poziomie subkomórkowym.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-01-22

0 replies on “Przewlekłe choroby nerek – zagrożenie epidemią”