Znaczenie otyłości u osób z chorobami układu krążenia

Gilles R. Dagenais i wsp – Prognostic impact of body weight and abdominal obesity in women and men with cardiovascular disease Am Heart J 2005;149:54
Wcześniejsze badania udowodniły, że zwiększony wskaźnik masy ciała (BMI) istotnie podwyższa ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD). Dotychczas nie potwierdzono jednak znaczenia prognostycznego nadwagi (BMI= 25-29.9 kg/m2) lub otyłości (BMI=30.0 kg/m2 i więcej) u osób z już istniejącą CVD.

Do badania, którego wyniki opublikowali Gilles R.Dagenais i wsp. w American Heart Journal, wykorzystano dane populacji uczestników programu HOPE. Poza BMI zmierzono wskaźniki otyłości brzusznej – WHR (stosunek obwodu talii do obwodu bioder) oraz WC (obwód talii).

Osoby zakwalifikowane do badania (6620 mężczyzn oraz 2182 kobiet) miały rozpoznaną stabilną postać CVD, bez cech niewydolności serca. W ciągu 4.5 roku obserwacji z przyczyn CVD zmarło 658 osób. U 1018 kolejnych chorych wystąpił zawał serca, 364 miało udar mózgu, 297 incydent niewydolności serca. Z innych przyczyn niż CVD zmarło 1034 badanych.

Względne ryzyko (RR) zawału serca wzrastało o 20% (p<0.02) u osób z BMI >29 kg/m2. Rokowanie pogarszało także WC >98 cm u kobiet i >103 cm u mężczyzn, które zwiększały ryzyko zawału serca o 23% (p<0.01), niewydolności serca o 38% (p<0.03) oraz całkowitej śmiertelności o 17% (p<0.05). W przypadku WHR >0.90 największy wzrost RR rejestrowano dla całkowitej śmiertelności – 32% (p<0.001).

Podsumowując, zdaniem autorów, otyłość, a zwłaszcza otyłość brzuszna, istotnie pogarsza prognozę u chorych z CVD, należy więc wdrożyć agresywny program redukcji wagi ciała w tej grupie chorych.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2005-01-04

0 replies on “Znaczenie otyłości u osób z chorobami układu krążenia”