Depresja – jaki ma związek z chorobami serca? – nowe dane

Mike Mitka – Depression – heart disease link probed JAMA 2005;293:283
Depresja budzi coraz większe zainteresowanie kardiologów. Uważa się, że osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego są bardziej podatne na depresję. Udowodniono także odwrotną zależność – rozwój zaburzeń w układzie sercowo-naczyniowym w przebiegu depresji.

Problem ten analizuje Mike Mitka w Journal of the American Medical Association. Autor, cytując Profesora Doeringa, zwraca uwagę na negatywny wpływ depresji na czynność układu immunologicznego (komórki “natural killer”), co w konsekwencji prowadzi do wzrostu zachorowań na infekcje we wczesnym okresie po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (obserwacja pochodzi z analizy danych 52 kobiet leczonych w ośrodku kalifornijskim).

Według innej grupy badaczy, kierowanej przez Profesora Blatta z Harvard Medical School, depresja, załamanie psychiczne i wrogość wobec otoczenia, mogą mieć wpływ na pojawienie się migotania przedsionków. Podstawę takiego wniosku stanowiło badanie 354 mężczyzn i 95 kobiet, obserwowanych i leczonych w okresie 5 – 7 lat.

Kolejną udowodnioną zależnością jest wpływ zawału serca na ryzyko wystąpienia depresji. Szczególnie zagrożoną grupą są, w tym kontekście, młode kobiety. W badaniu z Atlanty, wśród 2219 osób po zawale, depresję stwierdzono u 41% kobiet < 60 lat i 21% kobiet starszych. U mężczyzn wskaźniki wynosiły odpowiednio 21% i 16%.

Niedocenionym i często pomijanym problemem jest występowanie depresji w populacji osób rasy czarnej. Badanie pochodzące z Kansas City dowiodło, że wśród pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym depresja wystąpiła u 29.9% osób rasy czarnej i tylko u 14.9% osób rasy białej. Mimo umiarkowanej i ciężkiej depresji, u przedstawicieli rasy czarnej choroba została rozpoznana zaledwie w 10.3% przypadków.

Podsumowując, wczesne rozpoznawanie depresji i skuteczne jej zwalczanie może poprawić wyniki leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-01-19

0 replies on “Depresja – jaki ma związek z chorobami serca? – nowe dane”