Alkohol a nadciśnienie tętnicze

Ramon Estruch, Antonio Coca, Jose L. Rodicio – High blood pressure, alcohol and cardiovascular risk J Hypertens 2005;23:226
Estruch i wsp., na łamach Journal of Hypertension, przedstawili aktualny stan wiedzy na temat zależności pomiędzy spożywaniem alkoholu a nadciśnieniem tętniczym.

Wyniki wielu badań populacyjnych i interwencyjnych potwierdzają, że długotrwałe spożywanie ponad 30 gramów etanolu dziennie może prowadzić do istotnego wzrostu ciśnienia tętniczego. Przyznać należy, że nie u wszystkich osób nadużywających alkohol dochodzi do rozwoju nadciśnienia – wrażliwość na etanol jest prawdopodobnie uwarunkowana genetycznie. Meta-analiza randomizowanych badań interwencyjnych wykazała jednak, że ograniczenie spożycia alkoholu prowadzi do obniżenia ciśnienia średnio o 2-3 mm Hg, co wiąże się z istotnym ograniczeniem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej i udaru mózgu.

U osób wrażliwych alkohol może również powodować uszkodzenie mięśnia sercowego i prowadzić do rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej.

Trwa dyskusja, w jaki sposób alkohol prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. Postuluje się m.in. pobudzenie układu renina-angiotensyna-aldosteron, nadmierną aktywację układu współczulnego oraz bezpośredni wpływ etanolu na mięśniówkę naczyń krwionośnych.

Pierwszym krokiem w leczeniu nadciśnienia u osób nadużywających alkohol jest zaprzestanie picia. U części chorych może doprowadzić to do normalizacji ciśnienia, natomiast u pozostałych znacznie zwiększa skuteczność leczenia farmakologicznego. Lekami hipotensyjnymi pierwszego rzutu w leczeniu są inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, antagoniści receptora angiotensyny II oraz blokery receptora beta-adrenergicznego.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2005-01-04

0 replies on “Alkohol a nadciśnienie tętnicze”