Młodzież – czynniki prognostyczne zespołu metabolicznego w późniejszym wieku

Isabel Ferreira i wsp – Development of fatness, fitness, and lifestyle from adolescence to the age of 36 years. Determinants of the metabolic syndrome in young adults: The Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study Arch Intern Med 2005;165:42
W społeczeństwach krajów zachodnich zespół metaboliczny jest coraz częstszą przyczyną chorób sercowo-naczyniowych. Wiedza na temat patogenezy tego zespołu jest niepełna, co ogranicza skuteczność działań profilaktycznych.

W Archives of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na wyniki holenderskiego badania, w którym podjęto próbę ustalenia czynników, które działając od okresu dojrzewania, zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu metabolicznego w wieku dorosłym. Ferreira i wsp. wykorzystali dane dotyczące 364 osób biorących udział w wieloletnim badaniu obserwacyjnym Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study. Autorzy przeanalizowali okres pomiędzy 13 a 36 rokiem życia uczestników, oceniając między innymi zmiany masy ciała i wydolności krążeniowo-oddechowej oraz wybrane aspekty stylu życia, w tym aktywność fizyczną.

Zespół metaboliczny stwierdzono u 10.4% 36-latków. Osoby, u których postawiono to rozpoznanie różniły się szeregiem cech od swoich odpowiedników bez zespołu metabolicznego. Od 13 do 36 roku życia obserwowano u nich między innymi: większy procentowy przyrost tkanki tłuszczowej, wyraźniejsze pogarszanie się wydolności krążeniowo-oddechowej, większą dynamikę wzrostu kaloryczności diety. Co więcej, czynniki te w sposób niezależny determinowały ryzyko zespołu metabolicznego, mogą więc stanowić odrębne cele prewencji.

Działania profilaktyczne należy rozpoczynać wcześnie – w okresie dojrzewania, co może uchronić przed wystąpieniem cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych w późniejszym wieku.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-01-10

 

0 replies on “Młodzież – czynniki prognostyczne zespołu metabolicznego w późniejszym wieku”