Otyli śpią krócej od osób z prawidłową masą ciała

Robert D. Vorona i wsp – Overweight and obese patients in a primary care population report less sleep than patients with a normal body mass index Arch Intern Med 2005;165:25
Wiadomo, że niedobór snu może być przyczyną zaburzeń nastroju i czynnikiem ryzyka urazów oraz wypadków. Wykazano, że 24-godzinny brak snu powoduje zmiany porównywalne z obserwowanymi u osób z 1 promilem alkoholu we krwi.

Istnieje hipoteza, zgodnie z którą niedobór snu może być również czynnikiem ryzyka nadwagi i otyłości. Pośrednio przemawiają za tym dowody z badań epidemiologicznych, to jest skracanie się średniej długości snu i wzrost częstości otyłości w populacjach krajów rozwiniętych.

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania, którego celem była ocena korelacji pomiędzy indeksem masy ciała a długością snu. Omawiana praca dostarcza nowych danych, które mogą przyczynić się do zweryfikowania słuszności tej teorii.

Do prospektywnego badania zakwalifikowano 1001 osób będących pod opieką ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej. Uczestnicy wypełniali kwestionariusz z pytaniami o dane demograficzne, problemy zdrowotne, nawyki dotyczące snu i zaburzenia snu. U wszystkich osób mierzono wzrost i masę ciała, na tej podstawie obliczano indeks masy ciała (BMI), a następnie porównywano jego wartość z długością snu.

Średni BMI w badanej grupie wynosił 30 kg/m2. Osoby z nadwagą (BMI 25-29.9 kg/m2) oraz otyłością (BMI 30 kg/m2 lub więcej) sypiały krócej niż osoby z prawidłową masą ciała, przy czym zależność pomiędzy BMI a długością snu miała przebieg niemal liniowy. Ta korelacja ulegała odwróceniu u osób z ciężką otyłością, u których czas snu wydłużał się wraz ze wzrostem BMI.

Podsumowując, uczestnicy badania, u których stwierdzano nadwagę lub otyłość spali krócej niż osoby z prawidłową masą ciała. Nie można więc, zdaniem autorów, wykluczyć istnienia zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy tymi parametrami. W kolejnym etapie należy zbadać, czy wydłużenie czasu snu pomaga w utracie masy ciała.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-01-10

0 replies on “Otyli śpią krócej od osób z prawidłową masą ciała”