Zależność między glikemią a chorobą nowotworową

K.A. Cooney i S.B. Gruber – Hyperglycemia, obesity, and cancer risks on the horizon JAMA 2005;293:235
Ostatnio przeprowadzone badania wskazują na zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów u pacjentów z cukrzycą. W komentarzu redakcyjnym opublikowanym na Journal of the American Medical Association, problem ten omówili K.A. Cooney i S.B. Gruber.

Autorzy przytaczają wyniki pracy oryginalnej, w której w oparciu o dane ubezpieczeniowe oraz narodowe rejestry przyczyn zgonów i nowotworów, analizowano w 10-letniej obserwacji losy 1,3 miliona pracowników sektora państwowego w Korei. Podwyższony poziom glikemii na czczo związany było z 29% wzrostem liczby zgonów z powodu wszystkich nowotworów u mężczyzn oraz z 31% wzrostem śmiertelności nowotworowej u kobiet. Związany z hiperglikemią wzrost ryzyka zgonu z powodu nowotworów okazał się niezależny od otyłości. Obserwowano go we wszystkich analizowanych zakresach indeksu masy ciała (BMI: <20, 20-23 oraz >23). Stwierdzono ponadto 4% wzrost ryzyka zgonu z powodu nowotworów dla rosnących wartości stężeń glukozy od 90 mg% do 109 mg%.

Najsilniejszą zależność między chorobami nowotworowymi a poziomem glikemii obserwowano dla raka trzustki (choć korelacja obserwowana była także w przypadku innych nowotworów narządowych). Uzyskane wyniki wskazują, że w Korei 3,9% zgonów z powodu nowotworów u mężczyzn jest zależnych od obecności cukrzycy. U kobiet odsetek ten wynosi 0,8%.

Chociaż danych tych nie można odnosić bezpośrednio do społeczeństw zachodnich, to w świetle narastającej epidemii zaburzeń metabolizmu glukozy należy oczekiwać istotnego wpływu tego czynnika na występowanie nowotworów. Szczególnie duże znaczenie ma więc możliwość ograniczania liczby nowotworów poprzez modyfikację stylu życia, której celem jest zapobieganie cukrzycy i otyłości.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-01-12

0 replies on “Zależność między glikemią a chorobą nowotworową”