Dieta a nowotwory – aktualny stan wiedzy

Walter C. Willett – Diet and cancer. An evolving picture JAMA 2005;293:233
W Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki dwóch badań nad korelacją pomiędzy składem diety a zapadalnością na nowotwory złośliwe.

W prospektywnym badaniu EPIC (European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition) nie stwierdzono związku pomiędzy dietą bogatą w owoce i warzywa a mniejszą zapadalnością na raka piersi. Z kolei w badaniu autorstwa Chao i wsp. wykazano dodatnią korelację pomiędzy spożyciem czerwonego mięsa a ryzykiem raka jelita grubego.

W komentarzu do obu prac, Walter C. Willett analizuje aktualną wiedzę na temat związku pomiędzy dietą a zapadalnością na nowotwory. Szczyt zainteresowania tym zagadnieniem przypadł na wczesne lata 80-te ubiegłego wieku.

Z badania Dolla i Peto z 1981 roku wynika, że czynniki związane z dietą odpowiadały za aż 35% zgonów z powodu nowotworów w USA. W kolejnych latach ukazywały się dobrze zaprojektowane prace, których wyniki podważyły zarówno szkodliwy wpływ tłuszczów w diecie na zapadalność na raka piersi, prostaty i jelita grubego, jak i korzystne działanie owoców i warzyw w profilaktyce nowotworów.

Wnioski z badań nad zależnością pomiędzy dietą bogatą w czerwone mięso a ryzykiem raka jelita grubego są sprzeczne, jednak metaanaliza wyników tych prac wskazuje na dodatnią zależność pomiędzy tymi czynnikami. Jednym z pośrednich dowodów na istnienie omawianej korelacji jest wzrost zapadalności na raka jelita grubego wśród osób migrujących z krajów o niskiej do krajów o wysokiej częstości występowania tej choroby.

Podsumowując, z upływem lat zmniejsza się ilość danych wskazujących na zależność pomiędzy dietą a nowotworami. Najbardziej prawdopodobny wydaje się związek czerwonego mięsa (zwłaszcza form przetworzonych) z rakiem jelita grubego. Ograniczanie spożycia czerwonego mięsa powinno być zatem, zdaniem autora, częścią prozdrowotnej strategii diety i stylu życia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-01-12

0 replies on “Dieta a nowotwory – aktualny stan wiedzy”