Nawyki żywieniowe a insulinooporność i ryzyko cukrzycy: badanie CARDIA

Mark A Pereira i wsp – Fast-food habits, weight gain, and insulin resistance (the CARDIA study): 15-year prospective analysis Lancet 2005;365:36
Żywienie typu “fast-food” upowszechniło się w USA w ostatnich trzech dekadach. Do chwili obecnej niewiele badań epidemiologicznych poświęcono możliwym związkom tego rodzaju nawyków z ryzykiem otyłości oraz cukrzycy typu II.

Zagadnienie to było celem badania CARDIA, do którego w latach 1985-1986 włączono 3031 młodych osób (18-30 lat). W modelu wieloczynnikowej regresji liniowej analizowano zależność pomiędzy wyjściową oraz obserwowaną w okresie 15 lat częstością spożywanych posiłków w lokalach typu fast-food a zmianami w zakresie masy ciała oraz insulinooporności (wykorzystano model homeostazy HOMA).

Wyniki badania opublikowane w The Lancet wykazały, że częstość spożywania posiłków w lokalach fast-food wpływa istotnie (po uwzględnieniu innych czynników określających styl życia, takich jak spożycie alkoholu, palenie papierosów, aktywność fizyczna) na masę ciała, zarówno u osób rasy czarnej (p=0.0050), jak i białej (p=0.0013). Zwiększenie liczby posiłków fast-food w ciągu 15 lat obserwacji wpływało znamiennie na zwiększenie masy ciała oraz na insulinooporność. W porównaniu z osobami sporadycznie spożywającymi posiłki w lokalach fast-food (rzadziej niż jeden raz/ tydzień), osoby spożywające takie posiłki często (>2 razy tydzień) przybierały na wadze w okresie 15 lat obserwacji o 4.5 kg więcej (p=0.0054).

A zatem, jak we wnioskach podkreślają pracy autorzy, fast-food istotnie zwiększa ryzyko otyłości oraz cukrzycy typu II.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-01-01

0 replies on “Nawyki żywieniowe a insulinooporność i ryzyko cukrzycy: badanie CARDIA”