Badania przesiewowe w kierunku depresji w podstawowej opiece zdrowotnej – stanowisko kanadyjskie

Harriet L. MacMillan i wsp – Screening for depression in primary care: recommendation statement from the Canadian Task Force on Preventive Health Care CMAJ 2005;172:33
W styczniowym wydaniu Canadian Medical Association Journal opublikowano aktualizację zaleceń Canadian Task Force on Preventive Health Care, dotyczących badań przesiewowych w kierunku depresji w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wyniki systematycznego przeglądu prac opublikowanych w ostatniej dekadzie wskazują, że badania przesiewowe w kierunku depresji w ośrodkach pierwszego kontaktu zwiększają wykrywalność tej choroby. Badania przesiewowe zmniejszają również ryzyko nawrotu depresji, ale tylko wówczas, gdy towarzyszy im właściwy nadzór i leczenie (nadzór i leczenie są właściwe wtedy, kiedy konsekwencją dodatniego wyniku badania skriningowego jest zastosowanie właściwej farmakoterapii i/lub psychoterapii, a także kiedy możliwa jest systematyczna ocena efektów terapii przez lekarza dysponującego wystarczającą wiedzą na temat choroby).

Zgodnie z aktualną wiedzą, skuteczność najprostszych testów przesiewowych niewiele ustępuje bardziej złożonym narzędziom diagnostycznym (Kanadyjczycy proponują zadawanie dwóch prostych pytań: “Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni czułeś się przybity, miałeś obniżony nastrój lub poczucie beznadziejności?” i “Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni czułeś brak zainteresowania lub przyjemności?”).

Należy jednak zauważyć, że przy braku możliwości zapewnienia właściwego nadzoru i leczenia, prowadzenie badań przesiewowych nie jest rekomendowane. Lekarz pierwszego kontaktu powinien więc dysponować szczegółową wiedzą na temat jakości (realiów) opieki specjalistycznej, którą objęty zostałby pacjent z rozpoznaną depresją i decyzję o prowadzeniu lub nie prowadzeniu badań przesiewowych podejmować w oparciu o tę wiedzę.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2005-01-04

0 replies on “Badania przesiewowe w kierunku depresji w podstawowej opiece zdrowotnej – stanowisko kanadyjskie”