Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z nadwagi u siebie i swoich dzieci

A.N. Jeffery i wsp – Parents` awareness of overweight in themselves and their children: cross sectional study within a cohort (EarlyBird 21) BMJ 2005;330:23
Wyniki przekrojowego badania autorstwa Jeffery`ego i wsp., opublikowane w British Medical Journal, pozwalają lepiej zrozumieć podłoże epidemii otyłości, która opanowała kraje rozwinięte.

Obecnie ponad połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii ma nadwagę. Dramatycznie wzrasta odsetek otyłych dzieci w wieku przedszkolnym.

Autorzy z Plymouth analizowali grupę 277 zdrowych dzieci i ich rodziców, wybranych losowo spośród uczestników większego projektu badawczego – EarlyBird. Rodzice wypełniali kwestionariusz, w którym oceniali masę ciała u siebie i swoich dzieci, w pięciopunktowej skali od „znacznej niedowagi” do „znacznej nadwagi”. W analogiczny sposób szacowali poziom niepokoju związanego z masą ciała (od „silnego niepokoju z powodu niedowagi” do „silnego niepokoju z powodu nadwagi”).

Wyniki ankiety porównywano z obiektywnymi pomiarami masy ciała, dokonywanymi u wszystkich uczestników. Nadwagę lub otyłość stwierdzono u 19% dzieci, 52% matek i 72% ojców. Jednocześnie 40% matek i 45% ojców z tej grupy oceniło swoją wagę jako „niemal prawidłową”, a odpowiednio 27% i 61% nie wyrażało żadnego niepokoju w związku z masą ciała.

Jedynie 25% rodziców trafnie rozpoznawało nadwagę u swoich dzieci. Z kolei aż 33% matek i 57% ojców uznawało wagę swojego dziecka za „niemal prawidłową,” pomimo ewidentnej otyłości.

Podsumowując, znaczny odsetek dorosłych osób nie zdaje sobie sprawy z nadwagi u siebie i swoich dzieci. Ta niewiedza w znacznym stopniu utrudnia skuteczną walkę z epidemią otyłości.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-01-01

0 replies on “Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z nadwagi u siebie i swoich dzieci”