Zmiany w terapii zwiazane z zakończeniem hospitalizacji

R.Stuffken, T.C.G.Egberts – Discontinuities in drug use upon hospital discharge Pharm World Sci 2004;26:268
Dla uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego konieczne jest stosowanie odpowiednio dobranych i dawkowanych leków, jakiekolwiek zmiany mogą powodować zmniejszenie skuteczności terapii, a w niektórych przypadkach powstawanie problemów lekowych. Zwiększone ryzyko powstawania problemów lekowych (wynikających ze zmian leków lub ich dawkowania, wprowadzenia nowych leków itp.) występuje po zakończeniu hospitalizacji i przejściu pacjenta pod opiekę ambulatoryjną.
Autorzy artykułu podjęli próbę oceny częstości występowania zmian w leczeniu (switch terapeutyczny – zmiana substancji leczniczej na inna w obrębie tej samej grupy ATC; substytucja produktu – zmiana leku z zachowaniem tej samej substancji leczniczej; nowy lek) związanych z zakończeniem hospitalizacji.
Badania przeprowadzano przez okres jednego miesiąca w jednym z holenderskich szpitali (Hilversum Hospital), który oprócz typowej apteki szpitalnej posiada aptekę ogólnodostępną. Pod uwagę wzięto pacjentów, którzy przy wypisywaniu ze szpitala mieli przepisywane przez lekarza szpitalnego jeden lub więcej leków i zrealizowali te recepty w ogólnodostępnej aptece szpitala Hilversum. Stanowili oni 24% ogółu pacjentów kończących hospitalizację w okresie, który objęły badania.

Średnio każdy z pacjentów miał przepisane 3 leki (od 1 do 13 leków). Najczęściej przepisywane były leki ogólne (27,5%), kardiologiczne (16,7%) i stosowane w schorzeniach układu oddechowego (14,5%). Leki wydawane z apteki ogólnodostępnej porównywano ze stosowanymi w leczeniu szpitalnym u tych pacjentów.

W 412 z 684 przypadków (60,2%) leki stosowane w leczeniu szpitalnym były również stosowane w leczeniu ambulatoryjnym. Najczęściej występującą zmianą była substytucja produktu (27%), która w 74,1% polegała na zamianie leku oryginalnego na generyczny. Włączenie nowego leku do terapii stanowiło 11,3% przypadków, najrzadziej, bo jedynie w 1,5% występował switch terapeutyczny.
Zdaniem autorów, zmiany leczenia wynikające z zakończenia hospitalizacji są zjawiskiem dość częstym i mogą być źródłem powstawania problemów lekowych. Z tego powodu bezpieczeństwo terapii pacjentów kończących leczenie szpitalne powinno być w szczególny sposób monitorowane. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem byłaby elektroniczna zintegrowana baza danych o pacjentach i stosowanych przez nich lekach.

Opracowane na podstawie: Pharmacy World and Science / 2004-10-21

 

0 replies on “Zmiany w terapii zwiazane z zakończeniem hospitalizacji”