Naukowe porównanie różnych diet odchudzających

Michael L. Dansinger i wsp – Comparison of the Atkins, Ornish, weight watchers, and zone diets for weight loss and heart disease risk reduction JAMA 2005;293:43
W USA funkcjonuje bardzo wiele różnych zaleceń dotyczących diety (ponad 1000 książek poświęconych temu zagadnieniu w ofercie www.amazon.com). Wiele propagowanych diet nie jest opartych na aktualnej wiedzy medycznej.

W styczniowym numerze JAMA ukazał się artykuł oryginalny, w którym przedstawiono porównanie 4 popularnych w USA diet odchudzających. Do badania włączono 160 chorych (wiek 22-72 lata, średni BMI:35), których randomizowano w równych proporcjach do diety Atkins (redukcja węglowodanów), Zone (zrównoważona podaż makroelementów i węglowodanów), Ornish (restrykcja ilości tłuszczów) oraz diety Weight Watchers (restrykcja objętości i kaloryczności posiłków). Zalecano przez pierwsze 2 miesiące maksymalne staranie się o przestrzeganie diety. Po tym okresie osoby biorące udział w badaniu mogły wybrać własny poziom przestrzegania zaleceń. We wszystkich grupach jedynie 50-65% osób ukończyło badanie.

Po rocznej obserwacji stwierdzono istotną redukcję wagi, wynoszącą średnio dla wszystkich włączonych od 2.1 do 3,3 kg (4.2-5 kg dla osób, które badanie ukończyły). Spadek poziomu cholesterolu, insuliny i CRP był skorelowany ze spadkiem wagi ciała i przestrzeganiem diety. Nie stwierdzono różnic pomiędzy dietami w redukcji poziomu wskaźników ryzyka wieńcowego.

Badanie wykazało, że stopień przestrzegania wszystkich badanych diet był ograniczony, co skutkowało umiarkowanym spadkiem masy ciała. Najistotniejszym czynnikiem związanym z redukcją masy ciała jest przestrzeganie diety, nie zaś jej rodzaj. Spadek masy ciała skorelowany jest z redukcją czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

A zatem, w opinii autorów, najistotniejszy jest indywidualny dobór diety oraz techniki sprzyjające motywacji i przestrzeganiu zaleceń diety odchudzającej.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-01-05

0 replies on “Naukowe porównanie różnych diet odchudzających”