Rola farmaceuty w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeń S. pneumoniae

Billeter M – Drug-resistant pneumococci: What can pharmacists do about it? American Journal of Health-Systems Pharmacy2004;61:2371
W ostatnich latach wzrasta oporność paciorkowca Streptococcus pneumoniae na stosowane dotychczas antybiotyki. Ze względu na wagę problemu coraz więcej organizacji angażuje się w wysiłki zmierzające do zmniejszenia liczby zachorowań wywoływanych przez ten drobnoustrój.

Najnowsze badania wskazują, że dobrym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń S. pneumoniae jest szeroko zakrojona akcja szczepień. Według zaleceń amerykańskich Centers for Disease Control i Prevention Advisory Committee on Immunization Practices z 2000 roku farmaceuci odgrywają mają szczególną rolę w zwiększaniu liczby pacjentów zaszczepionych przeciwko S. pneumoniae.

Opracowano specjalny program przesiewowy polegający na wykrywaniu pacjentów apteki, którzy nie zostali jeszcze zaszczepieni, a u których są takie wskazania. Na podstawie wywiadu przy pierwszym stole farmaceuta określa, czy pacjentowi można polecić szczepienie przeciwko S. pneumoniae.

Od 2002 roku, w związku ze zniesieniem obowiązkowej recepty na szczepionkę wzrosła odpowiedzialność farmaceuty. Zadaniem farmaceuty stało się przeprowadzenie szczegółowego wywiadu potwierdzającego możliwość podania pacjentowi szczepionki. Równie ważnym elementem pracy farmaceuty w tym zakresie jest dostarczenie pacjentowi informacji na temat ewentualnego ryzyka i możliwych korzyści przyjęcia szczepionki. Działania farmaceuty wpływające na ograniczenie narastania oporności szczepów S. pneumoniae mają szerszy zakres niż jedynie wykrywanie osób niezaszczepionych, oraz zalecanie i wydawanie szczepionek. W codziennej praktyce farmaceuta sprawdza wysokość dawek antybiotyków i długość antybiotykoterapii – obydwa czynniki mają ogromną rolę w powstawaniu szczepów antybiotykoopornych paciorkowca. Równie istotna jest edukacja pacjentów i współpraca z innymi profesjonalistami medycznymi.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2005-11-11