Niezadowalająca kontrola ciśnienia tętniczego – dane z Włoch

Giuseppe Mancia i wsp – Blood pressure control according to new guidelines targets in low- to high-risk hypertensives managed in specialist practice J Hypertens 2004;22:2387
W Journal of Hypertension warto polecić wyniki oryginalnej pracy włoskich autorów, którzy analizowali kontrolę ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem, pozostających pod opieką specjalistów. Ciekawą innowacją w porównaniu z wcześniejszymi badaniami była próba odpowiedzi na pytanie, jak kształtuje się kontrola ciśnienia tętniczego u osób o różnym ryzyku chorób układu sercowo-naczyniowego.

Do badania zakwalifikowano 2775 osób z nadciśnieniem tętniczym, leczonych w 131 ośrodkach specjalistycznych. 94.6% osób stosowało jeden (36.9%) lub więcej (57.7%) leków obniżających ciśnienie. U uczestników oceniano liczne parametry demograficzne i kliniczne, w tym czynniki ryzyka chorób układu krążenia.

Stwierdzono, że kontrola ciśnienia tętniczego była optymalna (< 140/90 mmHg) jedynie u 37.5% osób. Kontrola ciśnienia rozkurczowego była znacznie lepsza niż skurczowego – prawidłowe wartości stwierdzano odpowiednio u 64.4% i 40.2% osób.

U około jednej trzeciej uczestników próby ciśnienie tętnicze było równe lub większe od 160/95 mmHg. Kontrola ciśnienia pogarszała się z wiekiem pacjenta i poprawiała wraz z poziomem wykształcenia. Była zadowalająca u 43.2% osób z niskim i umiarkowanym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego i jedynie u 34.9% osób z wysokim ryzykiem tych chorób.

Autorzy podsumowują, że kontrola ciśnienia u osób z nadciśnieniem jest wciąż niezadowalająca. Dotyczy to w sposób szczególny osób z grup najwyższego ryzyka chorób układu krążenia.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2005-12-07

0 replies on “Niezadowalająca kontrola ciśnienia tętniczego – dane z Włoch”