Czy dążyć do wczesnej insulinoterapii w cukrzycy typu 2?

Mayer B. Davidson – Early insulin therapy for type 2 diabetic patients: more cost than benefit Diab Care 2005;28:222
W Diabetes Care opublikowano krótki artykuł przeglądowy, którego autor, Meyer B. Davidson, zastanawia się nad wskazaniami do wczesnego wdrażania insulinoterapii u osób z cukrzycą typu 2.

Zwolennicy takiego postępowania podkreślają, iż w kilku badaniach wykazano poprawę funkcji sekrecyjnej trzustki podczas intensywnego leczenia insuliną. Jednakże, zdaniem autora, jest to wtórnym efektem zmniejszenia glikemii i przez to redukcji glukotoksyczności w stosunku do komórek beta. Poprawę wydzielania insuliny uzyskano również w badaniu u chorych z objawową cukrzycą typu 2 (glikemia > 400 mg/dl, poliuria, chudnięcie, u części chorych ketoza) stosując maksymalne dawki pochodnych sulfonylomocznka. Po 4 miesiącach, poza spadkiem glikemii na czczo do 120 mg/dl, odnotowano poprawę funkcji sekrecyjnej komórek beta (poprawa wskaźnika glikemia na czczo/insulina o 70%).

Zdaniem autora, mniej niż 10% podobnych chorych wymaga podawania insuliny. Insulinoterapia jest droższa, wiąże się też z koniecznością większych zmian trybu życia pacjentów i częstszych kontaktów z lekarzem. Najważniejszym elementem leczenia jest, w opinii autora, osiągnięcie docelowej glikemii, co może być uzyskane prostszymi środkami.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-12-07

 

0 replies on “Czy dążyć do wczesnej insulinoterapii w cukrzycy typu 2?”