Zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne i leki wzrasta już co najmniej na 5 lat przed rozpoznaniem cukrzycy typu 2

Martin C. Gulliford, Judith Charlton i Radoslav Latinovic – Increased utilization of primary care 5 years before diagnosis of type 2 diabetes. A matched cohort study Diab Care 2005;28:47
W Diabetes Care opublikowano wyniki badania kohortowego, dostarczającego cennych informacji na temat stanu zdrowia osób z cukrzycą typu 2, w latach poprzedzających rozpoznanie tej choroby.

Autorzy z Londynu wykorzystali ogólnokrajową bazę danych, obejmującą ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej, w celu zidentyfikowania osób (n = 5158), u których w latach 1997-2000 rozpoznano cukrzycę typu 2 i którym przepisywano doustne leki hipoglikemizujące. Do tych chorych dobrano grupę kontrolną chorych bez cukrzycy, zgodną pod względem wieku, płci i ośrodka leczącego. W obu grupach porównywano zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne i leki w latach poprzednich.

Stwierdzono, że w grupie osób z cukrzycą już na 5 lat przed rozpoznaniem choroby liczba konsultacji u lekarzy ogólnych była znamiennie wyższa od liczby konsultacji w grupie kontrolnej (względna częstość 1.26). Ponadto, przyszłym cukrzykom wypisywano znamiennie więcej recept (1.44). Łączną częstość rozpoznawania lub leczenia nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii, a także występowania otyłości, choroby wieńcowej i incydentów naczyniowo-mózgowych, w okresie 5 lat poprzedzających rozpoznanie cukrzycy oceniano na 66.1%. W tym samym czasie wymienione nieprawidłowości rozpoznawano lub leczono jedynie u 45.9% osób z grupy kontrolnej (1.44). Stwierdzenie hiperglikemii lub upośledzonej tolerancji glukozy było niemal w 100% swoiste dla późniejszego rozpoznania cukrzycy.

Podsumowując, już co najmniej 5 lat przed rozpoznaniem cukrzycy typu 2 wzrasta liczba konsultacji u lekarzy ogólnych i zapotrzebowanie na leki.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-01-07

0 replies on “Zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne i leki wzrasta już co najmniej na 5 lat przed rozpoznaniem cukrzycy typu 2”