Polymeal: naturalny sposób redukcji występowania chorób układu krążenia

Oscar H Franco i wsp – The Polymeal: a more natural, safer, and probably tastier (than the Polypill) strategy to reduce cardiovascular disease by more than 75% BMJ 2004;329:1447
W 2003 roku naukowcy brytyjscy opublikowali pomysł na uniwersalną farmakologiczną metodę prewencji chorób układu krążenia, tzw. “polypill” – tabletkę złożoną z sześciu preparatów modyfikujących czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (beta-bloker, inhibitor enzymu konwertującego, aspiryna, statyna, diuretyk tiazydowy oraz kwas foliowy) dla wszystkich osób powyżej 55 roku życia. Ograniczeniem tej koncepcji może być koszt oraz występowanie działań niepożądanych.

Oscar H Franco i wsp. na łamach świątecznego wydania BMJ zaproponowali alternatywę dla “polypill” – “polymeal”, czyli dietę złożoną ze składników naturalnych (czerwonego wina, ryb, czarnej czekolady, owoców, warzyw, czosnku i migdałów) – metodę prewencji ich zdaniem bezpieczniejszą i smaczniejszą.

Do analizy wykorzystano tylko najbardziej wiarygodne (1 i 2 stopień wiarygodności) randomizowane badania i metaanalizy, dotyczące wpływu poszczególnych składników diety na czynniki ryzyka, zdarzenia sercowo-naczyniowe i śmiertelność.

Autorzy wykazali, że łączne zastosowanie wszystkich wymienionych składników diety, w populacji osób dorosłych powyżej 50 roku życia (model oparto na danych z programu Framingham) może doprowadzić do 76% redukcji incydentów sercowo-naczyniowych (95% przedział ufności 63%-84%). Zastosowanie “polymeal” u mężczyzn przyniosłoby także wydłużenie całkowitego czasu życia o 6.6 roku oraz wydłużenie czasu życia wolnego od chorób układu krążenia o 9 lat. U kobiet parametry te wynoszą odpowiednio 4.8 oraz 8.1 roku.

“Polymeal” wydaje sie być zatem skutecznym sposobem prewencji chorób układu krążenia, a przy tym naturalnym, bezpiecznym i tanim.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-12-25

0 replies on “Polymeal: naturalny sposób redukcji występowania chorób układu krążenia”