Ostra infekcja zwiększa ryzyko zawału serca i udaru

Liam Smeeth i wsp – Risk of acute myocardial infarction and stroke after acute infection or vaccination N Eng J Med 2004;351:2611
W grudniowym New England Journal of Medicine ukazał się artykuł oryginalny dotyczący korelacji szczepień i infekcji z ryzykiem wystąpienia zawału serca i udaru mózgu.

Wiele badań wskazuje na wzrost ryzyka powikłań miażdżycowych związanych z aktywnością procesu zapalnego. Zarówno ostra infekcja, jak i szczepienie są związane z aktywacją procesów immunologicznych, które mogą stymulować ogólnoustrojowy proces zapalny.

Badacze brytyjscy podjęli się próby weryfikacji ryzyka występowania zawałów serca i udarów mózgu w ciągu 3 miesiący po ekspozycji na infekcję lub szczepienie. Analizę przeprowadzono na podstawie bazy danych ponad 5 milionów pacjentów powyżej 18 roku życia, leczonych przez lekarzy domowych w Wielkiej Brytanii.

W grupie tej odnotowano ponad 20 tysięcy pierwszych zawałów serca i ponad 19 tysięcy pierwszych udarów mózgu. Stwierdzono, że szczepienie przeciw grypie, tężcowi i pneumokokowemu zapaleniu płuc nie było związane z ryzykiem wystąpienia powyższych powikłań.

Wystąpienie infekcji dróg oddechowych związane było z bardzo istotnym wzrostem ryzyka zawału serca i udaru mózgu. Ryzyko wzrastało dla zawału niemal 5-krotnie (95% przedział ufności [CI] 4.43-5.53), a dla udaru ponad 3-krotnie (95%CI 2.81-3.62), w ciągu pierwszych 3 dni od rozpoznania infekcji i stopniowo obniżało się w kolejnych tygodniach.

Podobną zależność i wysoką znamienność statystyczną potwierdzono dla infekcji dróg moczowych (wzrost ryzyka w pierwszych 3 dniach od rozpoznania infekcji wynosił odpowiednio 66% dla zawału serca i 172% dla udaru mózgu).

Badanie potwierdziło, że infekcja dróg oddechowych lub moczowych związana jest z przejściowym, kilkutygodniowym wzrostem ryzyka powikłań naczyniowych. Nie stwierdzono takiej zależności po szczepieniach. Jak sugerują autorzy, ostra infekcja dróg oddechowych i moczowych może prowadzić do dysfunkcji śródbłonka i dekompozycji blaszki miażdzycowej, czynnikiem wyzwalającymi epizody może też być odwodnienie. Dalsze badania nad patomechanizmem obserwowanego zjawiska pozwolą opracować skuteczne metody prewencji.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2004-12-16

0 replies on “Ostra infekcja zwiększa ryzyko zawału serca i udaru”