Czy hyperglikemia nie spełniająca kryteriów rozpoznania cukrzycy zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego?

Emily B. Levitan i wsp – Is nondiabetic hyperglycemia a risk factor for cardiovascular disease? Arch Intern Med. 2004;164:2147
Wpływ podwyższonych wartości glikemii, nie spełniających kryteriów rozpoznania cukrzycy, na ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego nie jest do końca wyjaśniony.

Wzrastająca liczba badań epidemiologicznych pozwoliła przeprowadzić szczegółową meta-analizę dotyczącą tego zagadnienia. Jej wyniki na łamach Archives of Internal Medicine prezentuje Emily B. Levitan i współpracownicy.

Analizowane 29 badań populacyjnych objęło obserwacją przez średnio 12 lat (4-23 lat) 194 658 osób. W trakcie tego okresu zarejestrowano 6551 powikłań sercowo-naczyniowych i porównano ryzyko powikłań naczyniowych dla zakresów glikemii nie przekraczających poziomów definiujących cukrzycę. Porównywano następujące przedziały: dla glikemii na czczo 97-130 mg% vs 66-90 mg%, dla glikemii po obciążeniu 150-294 mg% vs 69-107 mg%, dla glikemii przygodnej 156-174 mg% vs 72-98 mg%, dla poziomów hemoglobiny glikowanej 6,9%-7,8% vs 4,2%-5,1%.

W analizie statystycznej stwierdzono, że wzrost kategorii glikemii powodował wzrost ryzyka względnego chorób układu sercowo naczyniowego wynoszący odpowiednio: 1,27, 1,27, 1,84 i 1,7. Uwzględnienie innych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego zmniejszyło uzyskane zależności w niewielkim stopniu. Relacja stężenie glukozy /powikłania sercowo-naczyniowe dla glikemii poposiłkowej miała charakter liniowy, a ta sama relacja dla glikemii na czczo określiła wartość progową glikemii, od której rosło ryzyko na 100 mg%.

Według autorów, meta-analiza wskazuje, że pomiar stężenia glukozy może nie tylko służyć rozpoznaniu cukrzycy, ale również jest pomocny w określaniu ryzyka chorób układu krążenia już dla niecukrzycowych stężeń glukozy.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-10-25

0 replies on “Czy hyperglikemia nie spełniająca kryteriów rozpoznania cukrzycy zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego?”