Skuteczność kampanii medialnej w ograniczaniu nadmiernego stosowania antybiotyków – dane z Belgii

Isabelle Bauraind i wsp – Association between antibiotic sales and public campaigns for their appropriate use JAMA 2004;292:2468
W dziale “Listy naukowe” Journal of American Medical Association zamieszczono ciekawe doniesienie z Belgii, dotyczące wpływu skierowanej do potencjalnych pacjentów, ogólnokrajowej kampanii medialnej poświęconej częstości przepisywania antybiotyków. Celem kampanii było ograniczenie nadużywania i błędnego stosowania antybiotyków na poziomie populacyjnym.

Kampania koncentrowała się na prostym przesłaniu “stosuj antybiotyki rzadziej, ale lepiej” oraz na odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania – w formie ulotek, plakatów i spotów reklamowych, w telewizji i internecie. Zachęcano również do konsultowania się w sprawach antybiotykoterapii z lekarzem i farmaceutą.

Trzymiesięczne kampanie prowadzono w latach 2000-2001 i 2001-2002. Chcąc ocenić skuteczność omawianej interwencji, autorzy oszacowali zapotrzebowanie na antybiotyki w Belgii, korzystając z danych dotyczących sprzedaży aptecznej. Wielkość sprzedaży wyrażali w zdefiniowanych dawkach dobowych (ang. defined daily doses – DDD).

W okresie od grudnia 2000 do marca 2001 roku i od grudnia 2001 do marca 2002 roku łączna sprzedaż antybiotyków zmniejszyła się odpowiednio o 11.7% i 9.6% w porównaniu z analogicznym okresem w latach 1999-2000. Zdaniem autorów, tego typu publiczne kampanie mogą stanowić użyteczny element wśród innych działań skierowanych na przeciwdziałanie zjawisku antybiotykooporności.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-11-20

0 replies on “Skuteczność kampanii medialnej w ograniczaniu nadmiernego stosowania antybiotyków – dane z Belgii”