U osób starszych depresja może być bardziej dotkliwa od przewlekłych chorób somatycznych

Janice Hopkins Tanne – Depression affects elderly people`s lives more than physical illnesses BMJ 2004;329:1307
W British Medical Journal zwrócono uwagę na ciekawe wieloośrodkowe badanie z randomizacją, którego wyniki opublikowano w jednym z tegorocznych wydań Annals of Family Medicine.

Z pracy wynika, że depresja wywiera na życie starszych osób bardziej niekorzystny wpływ, niż przewlekłe choroby somatyczne, a jej leczenie poprawia jakość życia, także u osób z licznymi towarzyszącymi chorobami przewlekłymi.

Autorzy zidentyfikowali grupę 1801 pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 60 roku życia. U 83% z nich stwierdzano przewlekłą depresję, u 10.6% zespół stresu pourazowego, u 21.7% zaburzenia paniczne, a u 35.4% łagodne zaburzenia poznawcze. Średnia liczba przewlekłych chorób somatycznych, w przeliczeniu na jednego uczestnika, wynosiła 3.79 (najczęściej choroby płuc, cukrzyca, nadciśnienie, zapalenie stawów, choroby serca).

W omawianej grupie porównywano skuteczność standardowego leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej z terapią wielodyscyplinarną, w której główną rolę odgrywał przeszkolony terapeuta lub psycholog pracujący pod nadzorem psychiatry.

W ciągu 12 miesięcy obserwacji, co najmniej 50-procentową poprawę nasilenia depresji uzyskano u 19% osób leczonych standardowo i u 45% leczonych metodą wielodyscyplinarną. Po uwzględnieniu czynników zakłócających, jedynie poprawa w zakresie objawów depresji była znamiennie związana z wszystkimi 4 głównymi ocenianymi parametrami, to jest z jakością życia, sprawnością fizyczną i psychiczną oraz ogólną niesprawnością.

Zdaniem autorów pracy niekorzystny wpływ depresji na wszystkie aspekty sprawności fizycznej i psychicznej jest trudny do przecenienia. U osób starszych leczenie depresji może przynieść znacząco większą poprawę ogólnej sprawności i jakości życia niż interwencje stosowane w przewlekłych chorobach somatycznych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-12-04

0 replies on “U osób starszych depresja może być bardziej dotkliwa od przewlekłych chorób somatycznych”