Tlenek azotu łączy choroby układu sercowo-naczyniowego i dużą depresję?

Jean-Michel Le Melledo i wsp – Nitric oxide: A key player in the relation between cardiovascular disease and major depressive disorder? J Psychiatry Neurosci 2004;29:414
W listopadowym numerze Journal of Psychiatry and Neuroscience ukazał się interesujący artykuł podsumowujący wiedzę na temat dużej depresji (Major Depressive Disorder, MDD) i chorób sercowo-naczyniowych (CVD).

Osoby chorujące na MDD są 2-4-krotnie bardziej zagrożone rozwojem CVD. MDD wpływa istotnie na pogorszenie rokowania u chorych po ostrych zespołach wieńcowych i z niewydolnością serca.

Ostatnie badania wskazują na istotne upośledzenie aktywności płytkowej syntetazy tlenku azotu (NO), będącej jednym z najważniejszych związków zapewniających prawidłową funkcję śródbłonka. Nadreaktywność płytek, związana z ograniczeniem działania płytkowej syntetazy NO, może być jednym z podstawowych mechanizmów sprzyjających rozwojowi miażdżycy u chorych z MDD. Postuluje się również ograniczenie syntezy NO w śródbłonku chorych z MDD, wynikające z aktywacji produkcji kortyzolu, który prowadzi do blokowania śródbłonkowej syntetazy NO. Potwierdzono równocześnie, że na ograniczenie syntezy NO może wpływać również podwyższony poziom białka CRP u chorych z MDD.

Zdaniem autorów niezbędne są dalsze badania, m.in oceniające zależny od śródbłonka przepływ w tętnicy ramiennej u osób z MDD. W perspektywie widzą oni możliwość profilaktycznego stosowania u chorych na depresję leków poprawiających funkcję śródbłonka (np. statyn).

Opracowane na podstawie: Journal of Psychiatry and Neuroscience / 2004-11-13

0 replies on “Tlenek azotu łączy choroby układu sercowo-naczyniowego i dużą depresję?”