„Kardiolog na miarę XXI wieku”

Robert M. Califf i wsp – A time of accelerated change in academic cardiovascular medicine J Am Coll Cardiol 2004;44:1957
W Journal of the American College of Cardiology ukazał się interesujący artykuł poświęcony kardiologii w XXI wieku. Autorzy podkreślają, że kardiolodzy będą opiekować się coraz liczniejszą i starszą populacją, przy pomocy bardzo intensywnie rozwijających się nowych technologii: metod inżynierii genetycznej, biotechnologii i informatyki.

Istnieje obawa, że obecny system kształcenia może doprowadzić do niedoboru kardiologów w USA. Już dzisiaj podstawowym ograniczeniem dla poprawy rokowania wielu chorych jest ich leczenie niezgodne z aktualnymi standardami. Z drugiej strony, wytyczne są jednak znacznie lepiej przestrzegane przez kardiologów niż przez lekarzy podstawowej opieki.

W przyszłości, zdaniem autorów, niezbędne będzie nie tylko zwiększenie liczby kardiologów, ale także wyraźne wydzielenie „kardiologów ogólnych” i szerokiej gamy subspecjalistów wyszkolonych w zaawansowanych technologiach. W związku z tym za bardzo istotne uznano grupowe szkolenie i współpracę lekarzy na oddziałach kardiologicznych – pracę „przy łóżku chorego” oraz wsparcie decyzji klinicznych szeroką gamą procedur nieinwazyjnych i inwazyjnych.

„Kardiolog XXI wieku” powinien dobrze zarządzać informacją medyczną, posługiwać się aktualnymi standardami leczenia oraz wybierać techniki obrazowe przydatne w praktyce klinicznej. Za bardzo istotną uznano rolę poradni kardiologicznych, które mogą w sposób najbardziej efektywny prowadzić prewencję pierwotną i wtórną. Szkolenie kardiologiczne powinno obejmować również zasady ekonomii, prowadzenia badań, epidemiologii, etyki, zarządzania i informatyki. Oddzielne zalecenia dotyczą tworzenia wzorcowych programów edukacyjnych, kształcących kardiologów „na miarę XXI wieku”.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-11-16

0 replies on “„Kardiolog na miarę XXI wieku””