Leki przeciwdepresyjne w skojarzeniu z anksjolitykami u osób z depresją

Shigenobu Kanba – Psychopharmacology for the clinician J Psych Neu 2004;29:485
W Journal of Psychiatry and Neuroscience ukazał się krótki artykuł przeglądowy, w którym Shigenobu Kanba przedstawił aktualny stan wiedzy na temat wskazań do jednoczesnego stosowania leków przeciwdepresyjnych i anksjolityków u osób z depresją.

W ostrej fazie depresji często występuje lęk, drażliwość i bezsenność, mogą mieć niekorzystny wpływ na skuteczność farmakoterapii. Bezsenność i lęk występują szczególnie często na początku stosowania leków z grupy SSRI.

Benzodiazepiny, najczęściej stosowane anksjolityki, zmniejszają nasilenie tych objawów, nie powodując przy tym zaostrzenia depresji, jednak mogą prowadzić do uzależnienia psychicznego. Trudności w odstawieniu anksiolityków dotyczą zwłaszcza pacjentów z dużym stopniem neurotycyzmu.

Wyniki przeglądu systematycznego wskazują, że dodanie benzodiazepin do leków przeciwdepresyjnych wiązało się z 37-procentowym obniżeniem względnego ryzyka przedwczesnego przerwania farmakoterapii, w tym z 48-procentowym obniżeniem względnego ryzyka przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych. Korzystny wpływ benzodiazepin był najbardziej wyraźny w pierwszym tygodniu leczenia. Z kolei, w 6-8 tygodniu terapii nie było różnic pod względem odsetka odpowiedzi w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i w grupie otrzymującej leki przeciwdepresyjne w monoterapii.

Inne anksjolityki, pochodne azapironowe, nie powodują uzależnienia, jednak ich działanie przeciwlękowe zaznacza się dopiero po kilku tygodniach stosowania. Tym samym, nie są zalecane we wczesnej fazie leczenia depresji. Leki te nasilają natomiast działanie inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, toteż mogą być stosowane w depresji opornej na leczenie.

Podsumowując, benzodiazepiny podawane jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi mogą być skuteczne w kilku pierwszych tygodniach farmakoterapii depresji. Pochodne azapironowe powinny być zarezerwowane dla grupy chorych z depresją oporną na leczenie.

Opracowane na podstawie: Journal of Psychiatry and Neuroscience / 2004-11-07