Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa a wiek badanych

Paul D. Stein i wsp – Venous thromboembolism according to age Arch Intern Med 2004;164:2260
Zakrzepica żył głębokich (DVT – deep venous thrombosis) prowadząca do zatorowości płucnej (PE – pulmonary embolism), jest trzecią pod względem częstości występowania, po zawale serca i udarze mózgu, chorobą układu krążenia.

Paul D. Stein i wsp. analizowali jedną z największych amerykańskich baz danych (NHDS- National Hospital Discharge Survey), próbując poznać rzeczywiste trendy występowania DVT i PE w poszczególnych grupach wiekowych, a także sposoby postępowania diagnostycznego.

Wyniki badania, opublikowane w Archives of Internal Medicine dowodzą, że w okresie 21 lat obserwacji, tj. pomiędzy 1979 a 1999 rokiem, częstość występowania DVT była istotnie wyższa u osób starszych (>70 roku życia) niż u osób młodszych (20-69 lat) (wskaźnik częstości 4.72, p<0.001) i rosła w ciągu ostatnich 10 lat analizowanego przedziału czasu. Również PE występowała znacznie częściej u osób starszych (wskaźnik występowania 6.20, p<0.001), ale w ciągu ostatnich 10 lat obserwacji, jej częstość nie wzrosła.

Różnica pomiędzy trendami w występowaniu DVT a PE może, według autorów, brać się z wczesnej diagnostyki i leczenia DVT. Wśród ocenianych testów diagnostycznych zwracało bowiem uwagę coraz częstsze wykorzystanie u osób starszych ultrasonografii żył obwodowych oraz angiografii tętnic płucnych.

Podsumowując, obserwowane przez autorów trendy odzwierciedlają zachodzące w ciągu ostatnich lat zmiany w praktyce postępowania diagnostycznego w chorobie zakrzepowo-zatorowej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-11-08

0 replies on “Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa a wiek badanych”