Czy modyfikacja stylu życia jest skuteczna w profilaktyce nadciśnienia tętniczego?

Francois Gueyffier – Are guidelines right to promote lifestyle interventions against hypertension? J Hyp 2004;22:2055
W Journal of Hypertension warto zwrócić uwagę na krótki artykuł autorstwa Francois Gueyffier, prezentujący aktualną wiedzę na temat skuteczności modyfikacji stylu życia w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że osoby w wieku 55 lat, bez nadciśnienia, są obciążone 90-procentowym ryzykiem rozwoju nadciśnienia w kolejnych latach życia. Zgodnie z zaleceniami JNC-VII osoby z wartościami ciśnienia 130-139/85-89 mm Hg powinny być traktowane jak pacjenci w okresie “przednadciśnieniowym”.

W omawianej grupie istnieją wskazania do prozdrowotnej modyfikacji stylu życia jako metody profilaktyki chorób układu krążenia. Orędownicy takiego postępowania wskazują na jego bezpieczeństwo, niski koszt oraz korzyści społeczne, w postaci pobudzania poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Gueyffier zwraca uwagę na wątłe podstawy naukowe, na których oparte jest to zalecenie. Z przeglądu systematycznego badań z randomizacją i grupą kontrolną wynika, że wpływ modyfikacji stylu życia na ciśnienie tętnicze jest mały i przeceniany. Dodatkowo, większość dostępnych danych pochodzi z badań o niskiej jakości metodologicznej.

Usystematyzowana ocena skuteczności modyfikacji stylu życia jest trudna, między innymi z uwagi na różnorodność stosowanych metod. Większość dotychczasowych badań miało charakter otwarty, co wiązało się z niedoszacowaniem wpływu czynników zakłócających na ostateczny wynik analizy. Ponadto, zdaniem autora, istnieje niebezpieczeństwo, iż nieuzyskanie wyznaczonych celów może negatywnie odbijać się na psychice pacjentów powodując ich demotywację.

Podsumowując, zalecenia dotyczące modyfikacji stylu życia w profilaktyce chorób układu krążenia wynikają raczej z przesłanek zdroworozsądkowych, a nie naukowych. Potrzebne są dobrze zaprojektowane badania, które potwierdzą skuteczność tego rodzaju interwencji.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2004-11-17

0 replies on “Czy modyfikacja stylu życia jest skuteczna w profilaktyce nadciśnienia tętniczego?”