Wpływ trimetazydyny na czynność lewej komory i jakość życia

Cristiana Vitale i wsp – Trimetazidine improves left ventricular function and quality of life in elderly patients with coronary artery disease Eur Heart J 2004;25:1814
W pażdziernikowym numerze European Heart Journal ukazały się wyniki randomizowanego badania oceniającego wpływ trimetazydyny (TMZ) na czynność lewej komory i jakość życia starszych chorych z chorobą wieńcową (IHD) i upośledzoną funkcją lewej komory.

Istnieją liczne patofizjologiczne podstawy dla zastosowania terapii mającej na celu ograniczenie metabolizmu wolnych kwasów tłuszczowych, które prowadzą do wzrostu zużycia tlenu i apoptozy w niedokrwionym mięśniu serca. Trimetazydyna jest lekiem poprawiającym metabolizm niedokrwionych kardiomiocytów i ograniczających niekorzystny wpływ wolnych kwasów tłuszczowych.

Na grupie 47 starszych chorych (średni wiek 78 lat) z IHD i obniżoną frakcją wyrzutową, przeprowadzono randomizowane badanie oceniające jakość życia i wskaźniki echokardiograficzne. Przed włączeniem do badania chorzy otrzymywali optymalne leczenie niewydolności serca i choroby wieńcowej.

Potwierdzono, że chorzy leczeni przez 6 miesięcy TMZ mieli wyższą frakcję wyrzutową (34.4% vs 27%, p<0,0001) oraz mniejsze wymiary skurczowe i rozkurczowe lewej komory (44 mm vs 50 mm, p<0,0001 i 58 mm vs 64 mm, p<0,0001), w porównaniu do chorych otrzymujących placebo. W grupie leczonej TMZ stwierdzono również poprawę wskaźników funkcji rozkurczowej, ograniczenie liczby napadów bólów wieńcowych, poprawę klasy NYHA i jakości życia.

Badanie potwierdza, że TMZ, w stosunkowo krótkim okresie obserwacji, poprawia czynność lewej komory u chorych z niewydolnością serca i IHD. Związane jest to również z poprawą objawów wieńcowych i jakości życia.

Wyniki powyższego badania zachęcają do wprowadzenia trimetazydyny jako uzupełniającej terapii w kardiomiopatii niedokrwiennej oraz weryfikacji długoterminowej skuteczności leczenia w dużej populacji chorych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-10-15

 

0 replies on “Wpływ trimetazydyny na czynność lewej komory i jakość życia”