Przednadciśnienie i nadciśnienie wśród dorosłych Amerykanów

Youfa Wang, Qiong Joanna Wang – The prevalence of prehypertension and hypertension among US adults according to the new Joint National Committee guidelines. New challenges of the old problem Arch Intern Med. 2004;164:2126
Siódmy raport JNC (Joint National Committee) zaleca uznanie ciśnienia tętniczego za prawidłowe wówczas, gdy jego skurczowa wartość jest niższa niż 120 mm Hg, a rozkurczowa niższa niż 80 mm Hg. Ciśnienie tętnicze wyższe niż wymienione, ale niższe niż odpowiednio 140 mm Hgi 90 mm Hg określane jest jako „przednadciśnienie”. Wartości progowe dla rozpoznania nadciśnienia nie zmieniły się.

Występowanie „przednadciśnienia” i nadciśnienia tętniczego u 4805 dorosłych Amerykanów analizowali Youfa i Qiong Wang, wykorzystując dane zebrane w latach 1999-2000 w ramach NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey). Wnioski pracy opublikowanej w Archives of Internal Medicine nakazują uznanie podwyższonego ciśnienia tętniczego za poważny problem społeczny w USA.

Częstość występowania tego zjawiska zwiększyła się w czasie ostatniej dekady aż o około 10%, co doprowadziło do występowania choroby, bądź w formie „przednadciśnienia” bądź nadciśnienia prawie u 60% dorosłej populacji (27.1% z nadciśnieniem i 31% z przednadciśnieniem).

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego występują szczególnie często u osób pochodzenia afrykańskiego, osób starszych, otyłych oraz o niskim statusie socjoekonomicznym.

Zaskakującym wnioskiem przeprowadzonego badania była niska świadomość społeczna oraz niedostateczna walka z chorobą – 31% osób z nadciśnieniem nie wiedziało o swojej chorobie.

Wyniki badania nakazują modyfikację stylu życia u wszystkich osób, już na etapie „przednadciśnienia” oraz wdrożenie leków hipotensyjnych u tych, u których dochodzi do kumulacji czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2004-10-25

0 replies on “Przednadciśnienie i nadciśnienie wśród dorosłych Amerykanów”