Jaka dieta pozwala szybciej schudnąć?

Y. Wady Aude i wsp – The National Cholesterol Education Program Diet vs a diet lower in carbohydrates and higher in protein and monosaturated fat. A randomized trial Arch Intern Med 2004;164:2141
Korzyści zdrowotne wynikające z ograniczania całkowitej ilości kalorii i udziału tłuszczów nasyconych w diecie są niewątpliwe. Wciąż jednak nie wiadomo, czym zastępować te ostatnie. W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania z randomizacją i grupą kontrolną, w którym porównywano skuteczność tradycyjnej diety NCEP (US National Cholesterol Education Program), w której tłuszcze nasycone są zastępowane przez węglowodany, z dietą z niską całkowitą zawartością węglowodanów i procentową przewagą węglowodanów złożonych oraz z wysoką zawartością białka i tłuszczów jednonienasyconych (modified low-carbohydrate diet – MLC). W diecie MLC dominowały produkty bogate w proteiny (chude mięso), jednonienasycone tłuszcze (oliwa, oleje roślinne, orzechy, migdały, awokado) oraz bogate w błonnik o niskim indeksie glikemicznym. W badaniu wzięło udział 60 osób obserwowanych przez 12 tygodni. Odpowiednio u 35% i 36% osób z grupy z NCEP i MLC wyjściowa wartość indeksu masy ciała przekraczała 37. Ubytek masy ciała był znamiennie większy (p = 0.02) w grupie z dietą MLC (13.6 funtów) niż w grupie z dietą NCEP (7.5 funtów). Wprawdzie nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami pod względem stężenia całkowitego cholesterolu i jego frakcji oraz trójglicerydów w surowicy po interwencji, jednak w przeciwieństwie do grupy z NCEP, w grupie MLC nastąpiła poprawa pod względem wszystkich składników lipidogramu. Analogicznie, nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy grupą MLC i NCEP pod względem średniego zmniejszenia wartości ilorazu obwodu w pasie do obwodu biodrach. Niemniej, analiza w obrębie grup wykazała znamienne obniżenie się tego parametru jedynie u osób stosujących dietę MLC (p = 0.009). Podsumowując, w krótkim czasie obserwacji dieta MLC wykazywała wyższość nad dietą NCEP pod względem wpływu na masę ciała. W grupie osób stosujących MLC obserwowano również korzystne trendy w zakresie stężenia lipidów i wartości ilorazu obwodu w pasie do obwodu w biodrach. Wskazane jest przeprowadzenie dużych długoterminowych obserwacji dla potwierdzenia tych wyników.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-11-25
Ewa Kowalik